LIPPULAIVASEMINAARI 2016

Loura-yhteistyöverkosto kokoontui perinteiseen Lippulaivaseminaariin helmikuun ensimmäisenä torstaina 4.2.2016. Seminaaripäivän aikana ehdittiin pohtia alueen ja yhteistyön vahvuuksia ja haasteita monelta kantilta.

Osmo Soininvaara: kaupungissa pitää olla kivaa

 

 

 

 

 

 

 

Mukavat kaupungit menestyvät, sanoi Osmo Soininvaara puheenvuorossaan, joka käsitteli kaupungistuvan Suomen aluekehittämispolitiikkaa. Soininvaara muun muassa muistutti siitä, miten tärkeitä urbaanit palvelut, tapahtumat, kulttuuririennot ja toimiva joukkoliikenne ovat: ne tekevät asumisesta ja elämästä mielenkiintoista. Jos kaupunkeihin haluaa houkutella nuorta, koulutettua väkeä, pitää Soininvaaran mukaan ajatella muutakin kuin sitä, että työpaikalla on kivaa: kaupungissa pitää muutenkin viihtyä.

Esitys: Kaupungistuvan Suomen aluekehittämispolitiikka

Nuotio ja Vesiluoma: oleellista kilpailukyvyn kehittäminen


Satakuntaliiton aluekehitysjohtajan Timo Vesiluoman mielestä on hyvä, että Satakunnan maakuntaohjelmassa näkyvät samat teemat, joita Loura-yhteistyössä painotetaan – yhteistyöteemat menevät hyvin yhteen maakunnallisen kehittämisen kanssa. Varsinais-Suomen liiton aluekehitysjohtajan Tarja Nuotion mukaan elementit löytyvät myös Varsinais-Suomen maakuntaohjelmasta, vaikka toimialakohtaisia asioita ei siinä ole niin vahvasti nostettu erikseen esiin. Kaksikon mukaan Loura-yhteistyö vahvistaa Lounais-Suomen asemaa kansallisessa kaupunkipolitiikassa. Heistä oleellista on alueen kilpailukyvyn ja elinvoiman kehittäminen.

Esitys: Loura-yhteistyö Satakunnan ja Varsinais-Suomen ylimaakunnallisena mahdollisuutena

Kimmo Puolitaival: ollaan matkalla parempaan

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ylijohtajan Kimmo Puolitaipaleen mukaan työttömyystilastoista on luettavissa, että ollaan vihdoin matkalla parempaan. Esimerkiksi varsinaissuomalaisten nuorten miesten työttömyys kääntyi laskuun vuoden 2015 puolivälissä. Puolitaipaleen mukaan muutokset nuorten työttömyystilastoissa ovat perinteisesti olleet vahva indikaattori suhdannekäänteelle. Satakunnassa näkyy positiivista kehitystä yli 55-vuotiaiden miesten työttömyystilastoissa.

Esitys: Näkymiä talouteen ja työllisyyteen Lounais-Suomessa

Hanna Lindholm: isot tierahat kiven alla

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikennejärjestelmäpäällikkö Hanna Lindholm esitteli valtatie 8 Turku-Pori yhteysvälin kehittämishankkeen tämän hetkistä tilannetta. Lindholm ei ollut kovin toiveikas merkittävän lisärahoituksen saamisesta yhteysvälin jatkokehittämiseen, mutta erillistä teemarahaa liikenneturvallisuuteen liittyen on mahdollisesti tulossa.

Esitys: Valtatie 8 Turku-Pori tilannekatsaus ja jatkokehittäminen 

Michael Lindholm: Ruotsi-yhteistyöhön tarvitaan koordinaatiota

Turun Yrittäjien varapuheenjohtaja Michael Lindholm pohti Ruotsi-yhteistyön mahdollisuuksia. Hän kysyi, olisiko mahdollista, että pitkällä tähtäimellä Loura-alueella olisi yksi elinkeinoelämän Ruotsi-yhteistyötä koordinoiva taho. Tällä hetkellä ongelma varsinkin pienyrittäjälle on Lindholmin mukaan se, että yhteistyömalleja ei ole. Toisena haasteena on se, että Ruotsin puolella ei tunneta Loura-kaupunkien osaamista, vaikka yhteistyömahdollisuuksia voisi hyvinkin olla.

Esitys: Koordinaatiota Ruotsi-yhteistyöhön

Fröjdö: Hyperloopilla olisi iso merkitys koko alueelle

Ahvenanmaan yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Mårten Fröjdö kertoi tekeillä olevasta selvityksestä, jossa tutkitaan supernopean Hyperloop-yhteyden vaikutuksia Tukholma-Ahvenanmaa-Turku-Helsinki-alueelle. Mahdollisuudet Hyperloopin saamiselle alueelle ovat Fröjdön mukaan oivat muun muassa siksi, että meillä on hyvä tekemisen kulttuuri, vakaa poliittinen järjestelmä ja kiinnostusta uuteen tekniikkaan.

Video (Youtube): Fast förbindelse mellan Finland och Sverige 

Esitys: Hyperloop

Lippulaivatyöryhmät

MERIOSAAMINEN YHDISTÄÄ:

Karri Mikkonen & Mika Neffling (Turun Seudun Kehittämiskeskus): Turku Future Technologies

Vesa Rosenqvist (Satakunnan ammattikorkeakoulu) & Timo Vaskikari (Turun ammattikorkeakoulu): Lounaisrannikon meriteollisuuden innovaatioalustasta CoastAL Maritime –aikaan

ENERGIARANNIKKO UUDISTAA:

Piia Leskinen (Turun ammattikorkeakoulu) & Tuomas Valtonen (Turun yliopisto):
Vesi globaalina kilpailuetuna - vesialan korkeakoulu-yritys-yhteistyömallin rakentaminen lounaiseen Suomeen

Platform for Water Expertise

&

Panu Aho (Turun ammattikorkeakoulu) & Marko Lehtimäki (Prizztech Oy):

Nyt kaasu pohjaan! Maa- ja biokaasuinfra uuden liiketoiminnan mahdollistajana

LOUNAISMERI VIETTELEE:


Päivi Lappalainen (Turun kaupunki) & Maria Suomivirta (Porin Seudun Matkailu Oy): Visit Finlandin matkailun kärki-hankkeet – hyödyt ja mahdollisuudet Lounais-Suomen saaristo- ja rannikkomatkailun kehittämiseksi 

&

Harri Jalonen & Jaakko Haltia sekä urheilujohtamisen & palveluliiketoiminnan aikuisopiskelijat
(Turun ammattikorkeakoulu): Loura Cup –suunnittelukilpailu

Sport as a platform for value co-creation 

Voittajajoukkueen esitys: Loura Sea Beach

SIJOITUKSIA HOUKUTELLAAN:


Hanna Lankinen (Invest in Finland): Miten alueet otetaan mukaan? Invest in Finlandin ja aluetoimijoiden tiivistyvä yhteistyö

Jytta Poijärvi-Miikkulainen (Kaarinan Kehitys Oy): Tehokkuutta kansalliseen invest in –työhön: Mark-it! –tietopalveluhanke

&

Mari Taverne (Tredea Oy): Osallistava elinkeinopolitiikka: Talent Tampere ja Tampere Ambassadors –lähettilästoiminta 

ENNAKOIVA ELINVOIMATOIMINTA:

Niko Kyynäräinen (Turun Seudun Kehittämiskeskus): Toimintasuunnitelma Ruotsi-yhteistyölle (muistiinpanot)

 

Taatila ja Kämäri: CoastAL-yhteistyössä kosolti mahdollisuuksia


Turun ammattikorkeakoulun rehtori Vesa Taatila ja Satakunnan ammattikorkeakoulun rehtori Juha Kämäri valottivat lukuisia hankkeita, jotka on saatu aikaan opinahjojen CoastAL-yhteistyössä, jota on tehty kahden vuoden ajan. Ammattikorkeakoulut ovat kehittäneet ensimmäisinä Suomessa esimerkiksi ”tohtorikiihdyttämön”, vaikka kouluilla ei toistaiseksi ole tohtorintutkinnon anto-oikeuksia. Kiihdyttämössä on mukana yli 50 henkilöä. Kiihdyttämö tarjoaa lisäohjauspakettia jatko-opintojen avuksi ensin ammattikorkeakoulujen omalle henkilöstölle ja tulevaisuudessa myös YAMK-alumneille.

Esitys: Kaksi vuotta CoastAL-yhteistyötä - Käytännön esimerkkejä lounaissuomalaisen erityisosaamisen kehittämisestä 

TIEDOTE 5.2.2016: YHTEISTYÖOSAAJAPALKINTO LOUNAISSUOMALAISELLE VESIALAN YHTEISTYÖVERKOSTOLLE

 

(Kuvat: Heidi Pelander)