PYSYVYYTTÄ MERIKLUSTERIYHTEISTYÖHÖN

19.12.18

Suomen Meriklusteri -verkostoa luotsaavan Merja Salmi-Lindgrenin mielestä ala tarvitsee pysyvän yhteistyöverkoston.

Suomalaisella meriteollisuudella menee hyvin, mutta tilanteeseen ei pidä tuudittautua. Koko merialan yritysverkoston kehittäminen yhteisvoimin on välttämätöntä myös hyvinä aikoina, sanoo pitkän linjan meriteollisuusosaaja Merja Salmi-Lindgren.

- Asioita pitää tehdä vielä fiksummin ja laadukkaammin, jotta pysymme kilpailukykyisenä.

Salmi-Lindgren luotsaa Suomen Meriklusteri -hanketta (Finnish Maritime Cluster). Se on elinkeinoelämävetoinen yhteistyöverkosto, jossa ovat mukana Suomen Satamaliitto ja Satamaoperaattorit, Suomen Varustamot ja Meriteollisuus ry sekä Itämeren alueen yhteistyösäätiö Centrum Balticum.

Salmi-Lindgrenin mukaan verkoston idea on nostaa meriklusterin näkyvyyttä ja merkitystä Suomen hyvinvoinnille ja taloudelle sekä edesauttaa Suomen meriklusterin mahdollisuuksia kehittyä maailman johtavaksi suunnannäyttäjäksi.

Agendalla on myös tiedonvaihdon ja yhteistyön lisääminen sekä meriklusteriyritysten välillä että yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välillä. Lisäksi uusien innovaatioiden syntymistä halutaan tukea.

Kansainvälisillä markkinoilla toimiva meriklusteri on suurten murrosten edessä, kun käynnissä on ympäristösääntelyn, automaation ja digitalisaation esiinmarssi. Salmi-Lindgrenistä Suomella on hyvät mahdollisuudet olla kehityksen etunenässä.

- Ainoa mahdollisuus menestyä on tehdä yhteistyötä.

TIEDONVÄLITYSTÄ JA NÄKYVYYTTÄ

Salmi-Lindgren on ollut Suomen Meriklusterin projektipäällikkönä vajaan vuoden. Sitä ennen hän oli Meriteollisuus ry:n toimitusjohtaja lähes 10 vuotta.

Hänestä verkostolla on nostettu Suomen merialan profiilia. Syyskuussa alan toimijat ja kouluttajat kävivät eduskunnassa puhumassa merialan älykkäästä tulevaisuudesta ja siihen liittyvistä tarpeista tulevaan hallitusohjelmaan. Lokakuussa alan tulevaisuutta puitiin lähes 50 asiantuntijan voimin Turussa.

Suomen Meriklusteri on tehnyt yhteistyötä myös Itämeren suojelukomissio Helcomin kanssa. Helcomin Green Teamin luoma raportointimalli tuo esiin esteitä ja haasteita, jotka hidastavat puhtaan energian käyttöönottoa Itämerellä.

- Mallin avulla pystytään selvittämään, millaisia aloitteita, rahoituspaketteja ja kannustimia pitäisi luoda, jotta onnistuttaisiin saamaan puhtaampia teknologioita käyttöön.

Salmi-Lindgrenin mukaan uusia energiamuotoja kannattaa pilotoida yhdessä, sillä se on kallista. Hyvä esimerkki pilottikokeilusta on Viking Linen ja Norsepowerin EU-tukeakin saanut yhteistyö, jossa Viking Graceen asennettu valtava roottoripurje tuo laivalle polttoainesäästöjä.

MERIALA KOOLLE HELSINKIIN

Joulukuussa Suomen Meriklusteri järjestää startup-tapahtuma Slushin yhteyteen merialan tulevaisuutta luotaavan Breaking Waves -konferenssin. Sinne houkutellaan alan toimijoita Suomesta ja Euroopasta sekä EU-päättäjiä.

- Tavoitteena on 300 osallistujaa, Salmi-Lindgren sanoo.

Marraskuun lopussa Suomen Meriklusteri kutsuu alan toimijat rahoitusinfoon, joka järjestetään yhdessä viranomaisten kanssa. Infossa keskitytään investointi-, tutkimus- ja kehitysrahoituksen mahdollisuuksiin.

Hän kannustaa lisää lounaisrannikon meriklusteritoimijoita mukaan verkostoon. Tähän mennessä alueelta ovat olleet mukana esimerkiksi Turun yliopisto ja Satakunnan ammattikorkeakoulu sekä Rolls Royce ja Rauma Marine Constructions.

TULEVAISUUS AVOINNA

Vuodesta 2015 toimineen verkoston hankerahoitus on katkolla vuodenvaihteessa. Tulevaisuutta pohditaan Salmi-Lindgrenin mukaan parhaillaan.

- Uskon, että jollain tavalla tämä organisaatio jatkuu.

Hänestä 50 000 ihmistä työllistävä, liikevaihdoltaan noin 13 miljardin euron meriala on Suomelle niin tärkeä, että ala tarvitsisi pysyvän yhteistyöverkoston. Yhteistyön suurin haaste on hänestä toiminnan lyhytjänteisyys.

- Meriklusteri on vieläkin aika näkymätön Suomen kansantaloudessa, vaikka tavara tulee Suomeen pääsääntöisesti meritse. Yhteistyöverkosto voi nostaa alaa paremmin esille kuin yksittäiset organisaatiot.

Hänestä Suomen Meriklusteri voisi auttaa myös ajantasaisen markkinatiedon välittämisessä koko merialan yritysverkostoihin ja valottaa alan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

- Että ymmärrettäisiin, missä maailmalla mennään ja pystyttäisiin ennakoimaan kehitystä.

Teksti ja kuvat: Heidi Pelander

Lue lisää: www.finnishmaritimecluster.fi

Uutisarkisto

2019

Tammikuun uutiset

10.01.19 - Lounais-Suomi valokeilassa maailman suurimmilla ruokamessuilla

2018

Joulukuun uutiset

19.12.18 - VAIKUTTAMISEN AIKA ON NYT
19.12.18 - TOIMARI, TEEKKARI JA YHTEISTYÖN KIRITTÄJÄ
19.12.18 - PYSYVYYTTÄ MERIKLUSTERIYHTEISTYÖHÖN
19.12.18 - TARINOITA POSITIIVISEN RAKENNEMUUTOKSEN TAUSTALTA -JUTTUSARJA, OSA 2: LAPEL...

Toukokuun uutiset

23.05.18 - Stories from behind the positive structural change, part 1: SMALL TALK THAT...
23.05.18 - KEHITTÄMISHANKKEESTA VIERAILUKESKUKSEKSI
23.05.18 - TUNNUSTUKSESTA TUKIEUROIKSI
23.05.18 - TUNTOSARVET OJOSSA RAHOITUSKILPAILUSSA
23.05.18 - Tarinoita positiivisen rakennemuutoksen taustalta -juttusarja, osa 1: Small...

Helmikuun uutiset

09.02.18 - TIEDOTE: PASI PITKÄNEN ON VUODEN 2017 LOURA-YHTEISTYÖOSAAJA

2017

Marraskuun uutiset

09.11.17 - Positiivisia tuulia myös Satakunnassa
09.11.17 - Yhteistyön airut
09.11.17 - Lounaisrannikon vetovoima esiin
09.11.17 - Uutta potkua elintarvikevientiin

Syyskuun uutiset

07.09.17 - Uusi yhteistyömalli vauhdittamaan meri- ja valmistavan teknologiateollisuud...

Elokuun uutiset

24.08.17 - Kasvun mahdollisuus – positiivisen rakennemuutoksen hyödyntäminen Lounais-...

Toukokuun uutiset

11.05.17 - Kirje selvitysmies Esko Aholle

Huhtikuun uutiset

03.04.17 - Vesialan osaajien näytönpaikka
03.04.17 - Tavoitteena pysyvä innovaatioalusta
03.04.17 - Yhteiset tavoitteet kirkkaiksi

Helmikuun uutiset

09.02.17 - Kansainvälisten opiskelijalähettiläiden joukko kasvaa
03.02.17 - Asko Aro-Heinilä on vuoden 2016 Loura-yhteistyöosaaja

2016

Joulukuun uutiset

12.12.16 - Turkuun halutaan lisää tekniikan koulutusta
01.12.16 - Lähettiläät ovat Lounais-Suomen äänitorvi
01.12.16 - Lounaisrannikolla satsataan sijoitusten houkutteluun
01.12.16 - Puolueetonta tietoa aurinkoenergiasta
01.12.16 - Kiertomatkat houkuttelevat matkailijoita Loura-alueelle

Lokakuun uutiset

26.10.16 - Tutkimus: Lounais-Suomen meriklusterin arvo kohta huippuvuoden 2008 tasolla...

Syyskuun uutiset

27.09.16 - Matkailun tulot kasvaneet tasaisesti talouden taantumasta huolimatta

Helmikuun uutiset

05.02.16 - TIEDOTE: Yhteistyöosaajapalkinto lounaissuomalaiselle vesialan yhteistyöver...

2015

Joulukuun uutiset

21.12.15 - RUOTSI ON UNOHDETTU
21.12.15 - LOUNAISRANNIKKO KÄRKIPAIKALLA KAASUTALOUTEEN
21.12.15 - MATKAILIJOITA KIINNOSTAA SAARISTOLAISTEN ARKI

Toukokuun uutiset

22.05.15 - VUODEN YHTEISTYÖOSAAJA
22.05.15 - SUOMEN SAARISTO HOUKUTTELEE SAKSALAISIA
22.05.15 - MERITEOLLISUUDEN OSAAJIA TARVITAAN LISÄÄ
22.05.15 - VESIOSAAMISTA KIINAAN
22.05.15 - HARPPAUS KOHTI AURINKOENERGIAA

Maaliskuun uutiset

26.03.15 - Suomi tarvitsee kilpailukykyisen meriklusterin

Helmikuun uutiset

05.02.15 - 5.2.2015 - Tiedote: Irene Villaselle Yhteistyöosaaja-palkinto

2014

Marraskuun uutiset

20.11.14 - Tour of Brazil ja suomalaisen meriosaamisen viikko Recifessä Brasiliassa 10...

Lokakuun uutiset

31.10.14 - Meriteollisuusviikko Pernambucossa 10.-14. marraskuuta

Syyskuun uutiset

08.09.14 - Verkostoihminen ymmärtää yhteistyön edut
08.09.14 - Suomen Saaristo haluaa maailmankartalle
08.09.14 - Tour of Brazilissa Suomella tähtirooli
08.09.14 - Vesiosaajan aika
08.09.14 - Omanlaista ja monimuotoista yhteistyötä
08.09.14 - FinBraTech avaa ovia Brasilian markkinoille

Elokuun uutiset

06.08.14 - CoastALin kotisivut avattu

Kesäkuun uutiset

11.06.14 - Renewal of co-operation agreement with Brazilian state of Pernambuco

Toukokuun uutiset

08.05.14 - Yhteistyöstä potkua vesiliiketoimintaan

Helmikuun uutiset

05.02.14 - 5.2.2014: Työpaikat ja laatu ratkaisevat lounaisrannikon tulevaisuuden elin...
05.02.14 - 5.2.2014: Yhteistyöosaajapalkinto Jytta Poijärvi-Miikkulaiselle

2013

Elokuun uutiset

20.08.13 - Teollisuuden uusi bisnes löytyy jätteen uusiokäytöstä

Heinäkuun uutiset

01.07.13 - Loura osaksi pohjoista kasvukäytävää