Tavoitteena pysyvä innovaatioalusta

03.04.17

Pohjoinen kasvuvyöhyke lähtee liikkeelle logistiikkahankkeilla, mutta antaa mahdollisuuksia monenlaiselle yhteistyölle ja innovaatioille, sanoo hankepäällikkö Marjo Uotila. 

Mitä konkreettisia ideoita ja tarpeita Etelä-Suomesta löytyy, joita kannattaa toteuttaa yhdessä ja jotka hyödyttäisivät kaikkia? Miten isolla alueella rakennetaan luottamusta ja yhteistyöhenkeä yli organisaatio- ja aluerajojen?

Muun muassa näitä asioita pohtii työkseen Marjo Uotila, Pohjoisen kasvuvyöhykkeen hankepäällikkö. Pohjoinen kasvuvyöhyke on 13 Etelä-Suomen kaupungin ja kuuden maakunnan yhteistyöverkosto, johon myös Loura-kaupungit kuuluvat. Sen tavoitteena on tuoda uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja elinvoimaa Suomeen.

Marjo Uotila

Hankepäällikkö Marjo Uotila toivoo Loura-toimijoilta ideoita, joita voisi toteuttaa Pohjoisella kasvuvyöhykkeellä.


Kolmevuotinen hanke sai 1,8 miljoonan euron rahoituksen viime vuonna. Rahoituksella viedään eteenpäin elinkeinoelämän kannalta keskeisiä logistiikkahankkeita. Uotila korostaa, että kasvuvyöhyke tarjoaa alustan muullekin ideoinnille, ja rahoitusinstrumentteja on muitakin.

PKV kartta

Pohjoisella kasvuvyöhykkeellä haetaan mittakaavaetua.


- Kasvuvyöhyke linkittää kaupunkiseutuja laajemmaksi työmarkkina- ja talousalueeksi, joka tarjoaa yrityksille kansainvälisesti houkuttelevia investointikohteita, Uotila sanoo.

 Uotilalla on pitkä työkokemus kansainvälisten innovaatioverkostojen rakentamisesta sekä yksityisissä että julkisissa organisaatioissa. Nyt hänen työnantajansa on Turun kaupunki. Työssä motivoi eri ihmisten, tavoitteiden ja organisaatioiden ymmärtäminen sekä yhteisen nimittäjän ja suunnan löytäminen.

 

 Kaasutaloutta kehittämään

Yksi Loura-alueelta alkunsa saanut hanke liittyy kovassa nousussa olevaan kaasutalouteen. Porin elinkeinoyhtiön Prizztechin valmisteleman hankkeen on tarkoitus parantaa kaasutalouden edellytyksiä ja rakentaa siihen liittyvää infrastruktuuria kasvuvyöhykkeen alueelle.

Kaasutalous on metaanin eli maakaasun ja biokaasun tuotantoa, varastointia, kuljetusta ja käyttöä. Lounais-Suomessa kaasuinvestointeja on vauhdittanut erityisesti Porin Tahkoluotoon viime vuonna rakennettu LNG-terminaali, jonka myötä entistä kattavamman kaasuinfran rakentaminen on mahdollista.

Uotilan mukaan kaasutalous on hyvä esimerkki hankkeesta, johon kytkeytyvät monenlaiset toimijat laiva- ja autoteollisuudesta ja kaasuyrityksistä päästötavoitteita, sääntelyä ja kannustimia pohtiviin poliitikoihin ja virkamiehiin Suomessa ja EU:ssa. Siksi laaja, rajat ylittävä hanke on hedelmällinen.

- Yksittäisten toimijoiden ei ole järkeä tehdä omia ratkaisujaan yksin tai katsomatta yhtään, mitä muissa organisaatioissa, muualla Suomessa ja Euroopassa tehdään.

 Kahdessa muussa kasvuvyöhykkeen logistiikkahankkeessa selvitetään Etelä-Suomen tavaralogistiikan kehittämistarpeita ja kehitetään rekkaliikenteen digitaalisia tukipalveluja.

 

Yhdessä ideointia

Uotila toivoo saavansa Loura-alueelta ideoita, joita voisi toteuttaa kasvuvyöhykkeellä. Hän toivoo myös apua sellaisten hankkeiden kanssa, joiden ratkaisemisessa tarvitaan ylialueellista tai kansainvälistä yhteistyötä. Hänen roolinsa on olla ideoiden ja hankkeiden ”välitystoimistona”.

Yksi esimerkki ideoinnista oli Louran helmikuisen lippulaivaseminaarin työpaja, jossa Loura-toimijat saivat esittää toiveita kasvuvyöhykeyhteistyön suuntaan. Esiin nousivat esimerkiksi edunvalvontayhteistyö infra-asioissa, saaristoyhteyksien kehittäminen ja yhteistyön vahvistaminen Pohjoismaiden suuntaan.

PKV-työpaja

Helmikuisen Loura-lippulaivaseminaarin työpajassa Loura-toimijat saivat esittää yhteistyötoiveita Pohjoisen kasvuvyöhykkeen suuntaan.


Uotila myöntää, että kasvuvyöhykkeen toimintakenttä on laaja, ja kaikkia tarpeita ei voida ratkaista. Hänestä on tärkeää löytää teemat, joissa olisi eniten saavutettavaa laajalla yhteistyöllä. Kun asioita katsoo kansainvälisestä näkökulmasta, kasvuvyöhykkeen suuruus on valtti.

 - On myös rehellistä tunnistaa ne paikat, joissa meillä on keskinäistä kilpailua. Esteet ja rajoitteet on hyvä tehdä näkyviksi.

 Uotila haluaa tehdä kasvuvyöhykkeestä pysyvän innovaatioalustan. Hän korostaa, että tavoitteen toteutuminen on kiinni alueen ihmisistä – siitä, halutaanko kaikkia hyödyttäviä hankkeita ideoida ja toteuttaa. Kasvuvyöhykeyhteistyön kautta voi välittää aluekehittämisnäkemyksiä myös poliitikoille ja virkamiehille.

 

 

Teksti ja kuvat Heidi Pelander, infografiikka Varsinais-Suomen liitto. 

Uutisarkisto

2019

Tammikuun uutiset

10.01.19 - Lounais-Suomi valokeilassa maailman suurimmilla ruokamessuilla

2018

Joulukuun uutiset

19.12.18 - VAIKUTTAMISEN AIKA ON NYT
19.12.18 - TOIMARI, TEEKKARI JA YHTEISTYÖN KIRITTÄJÄ
19.12.18 - PYSYVYYTTÄ MERIKLUSTERIYHTEISTYÖHÖN
19.12.18 - TARINOITA POSITIIVISEN RAKENNEMUUTOKSEN TAUSTALTA -JUTTUSARJA, OSA 2: LAPEL...

Toukokuun uutiset

23.05.18 - Stories from behind the positive structural change, part 1: SMALL TALK THAT...
23.05.18 - KEHITTÄMISHANKKEESTA VIERAILUKESKUKSEKSI
23.05.18 - TUNNUSTUKSESTA TUKIEUROIKSI
23.05.18 - TUNTOSARVET OJOSSA RAHOITUSKILPAILUSSA
23.05.18 - Tarinoita positiivisen rakennemuutoksen taustalta -juttusarja, osa 1: Small...

Helmikuun uutiset

09.02.18 - TIEDOTE: PASI PITKÄNEN ON VUODEN 2017 LOURA-YHTEISTYÖOSAAJA

2017

Marraskuun uutiset

09.11.17 - Positiivisia tuulia myös Satakunnassa
09.11.17 - Yhteistyön airut
09.11.17 - Lounaisrannikon vetovoima esiin
09.11.17 - Uutta potkua elintarvikevientiin

Syyskuun uutiset

07.09.17 - Uusi yhteistyömalli vauhdittamaan meri- ja valmistavan teknologiateollisuud...

Elokuun uutiset

24.08.17 - Kasvun mahdollisuus – positiivisen rakennemuutoksen hyödyntäminen Lounais-...

Toukokuun uutiset

11.05.17 - Kirje selvitysmies Esko Aholle

Huhtikuun uutiset

03.04.17 - Vesialan osaajien näytönpaikka
03.04.17 - Tavoitteena pysyvä innovaatioalusta
03.04.17 - Yhteiset tavoitteet kirkkaiksi

Helmikuun uutiset

09.02.17 - Kansainvälisten opiskelijalähettiläiden joukko kasvaa
03.02.17 - Asko Aro-Heinilä on vuoden 2016 Loura-yhteistyöosaaja

2016

Joulukuun uutiset

12.12.16 - Turkuun halutaan lisää tekniikan koulutusta
01.12.16 - Lähettiläät ovat Lounais-Suomen äänitorvi
01.12.16 - Lounaisrannikolla satsataan sijoitusten houkutteluun
01.12.16 - Puolueetonta tietoa aurinkoenergiasta
01.12.16 - Kiertomatkat houkuttelevat matkailijoita Loura-alueelle

Lokakuun uutiset

26.10.16 - Tutkimus: Lounais-Suomen meriklusterin arvo kohta huippuvuoden 2008 tasolla...

Syyskuun uutiset

27.09.16 - Matkailun tulot kasvaneet tasaisesti talouden taantumasta huolimatta

Helmikuun uutiset

05.02.16 - TIEDOTE: Yhteistyöosaajapalkinto lounaissuomalaiselle vesialan yhteistyöver...

2015

Joulukuun uutiset

21.12.15 - RUOTSI ON UNOHDETTU
21.12.15 - LOUNAISRANNIKKO KÄRKIPAIKALLA KAASUTALOUTEEN
21.12.15 - MATKAILIJOITA KIINNOSTAA SAARISTOLAISTEN ARKI

Toukokuun uutiset

22.05.15 - VUODEN YHTEISTYÖOSAAJA
22.05.15 - SUOMEN SAARISTO HOUKUTTELEE SAKSALAISIA
22.05.15 - MERITEOLLISUUDEN OSAAJIA TARVITAAN LISÄÄ
22.05.15 - VESIOSAAMISTA KIINAAN
22.05.15 - HARPPAUS KOHTI AURINKOENERGIAA

Maaliskuun uutiset

26.03.15 - Suomi tarvitsee kilpailukykyisen meriklusterin

Helmikuun uutiset

05.02.15 - 5.2.2015 - Tiedote: Irene Villaselle Yhteistyöosaaja-palkinto

2014

Marraskuun uutiset

20.11.14 - Tour of Brazil ja suomalaisen meriosaamisen viikko Recifessä Brasiliassa 10...

Lokakuun uutiset

31.10.14 - Meriteollisuusviikko Pernambucossa 10.-14. marraskuuta

Syyskuun uutiset

08.09.14 - Verkostoihminen ymmärtää yhteistyön edut
08.09.14 - Suomen Saaristo haluaa maailmankartalle
08.09.14 - Tour of Brazilissa Suomella tähtirooli
08.09.14 - Vesiosaajan aika
08.09.14 - Omanlaista ja monimuotoista yhteistyötä
08.09.14 - FinBraTech avaa ovia Brasilian markkinoille

Elokuun uutiset

06.08.14 - CoastALin kotisivut avattu

Kesäkuun uutiset

11.06.14 - Renewal of co-operation agreement with Brazilian state of Pernambuco

Toukokuun uutiset

08.05.14 - Yhteistyöstä potkua vesiliiketoimintaan

Helmikuun uutiset

05.02.14 - 5.2.2014: Työpaikat ja laatu ratkaisevat lounaisrannikon tulevaisuuden elin...
05.02.14 - 5.2.2014: Yhteistyöosaajapalkinto Jytta Poijärvi-Miikkulaiselle

2013

Elokuun uutiset

20.08.13 - Teollisuuden uusi bisnes löytyy jätteen uusiokäytöstä

Heinäkuun uutiset

01.07.13 - Loura osaksi pohjoista kasvukäytävää