Valtionrahoitusta pohjoiselle kasvuvyöhykkeelle

16.05.16

Kolmevuotinen hanke keskittyy tavaraliikenteen ja logistiikan kehittämiseen 13 kaupungin alueella. Mahdolliset uudet innovaatiot ja avaukset hyödyttävät myös Loura-aluetta.

Pohjoinen kasvuvyöhyke on menestynyt työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) järjestämässä kasvuvyöhykekilpailussa. Pähkinänkuoressa menestys tuo rahaa sekä valtion mukaan alueen kehittämiseen.

- Näen, että sopimus valtion kanssa tuo mandaattia alueen kehittämiselle. Vyöhykkeen asema tunnistetaan ja tunnustetaan, ylitarkastaja Lari Anttonen TEM:n yritys- ja alueosastosta sanoo.

Pohjoinen kasvuvyöhyke on 13 Etelä-Suomen kaupungin ja kuuden maakunnan yhteistyöverkosto, johon myös Loura-kaupungit kuuluvat. Sen tavoitteena on tuoda uutta liiketoimintaa, työpaikkoja ja elinvoimaa Suomeen.

Anttosen mukaan neuvotteluissa on sovittu, että kolmevuotisessa sopimuksessa keskitytään elinkeinoelämän kannalta keskeisten kuljetusketjujen ja logistiikkaratkaisujen kehittämiseen alueella.

- Valinta on luonnollinen, kun tavaraliikennettä ja logistiikkaa on tällä alueella huomattavasti.

Pohjoinen kasvuvyöhyke1

Pohjoinen kasvuvyöhyke2

Pohjoinen kasvuvyöhyke yhdistää Skandinavian ja Venäjän markkina-alueet luontevasti toisiinsa.

STARTTIRAHA UUSILLE AVAUKSILLE

Kolmevuotisen hankkeen rahoitus on 1,8 miljoonaa euroa, josta puolet tulee valtiolta ja puolet maakuntaliitoilta ja kunnilta. Anttonen myöntää, että budjetti on pieni. Hän kuvailee sen olevan ”starttiraha” innovaatioille ja kokeiluille alueella.

- Pohjoisen kasvuvyöhykkeen kanta-ajatus on olla alustana innovaatioille ja testimahdollisuuksille.

Sopimus allekirjoitetaan kesäkuussa, minkä jälkeen päästään tositoimiin. Anttosen mukaan tiedossa on jo kaksi hanketta: toisessa kehitetään rahtiliikenteen reaaliaikaisia tukijärjestelmiä ja toisessa selvitetään Etelä-Suomen logistiikka-alan tarpeita.

Anttosen mukaan hankkeet ovat vain pieni osa siitä, mitä ministeriö Pohjoiselta kasvuvyöhykkeeltä odottaa. Hän toivoo, että uusista hankkeista ja avauksista kuullaan syksyn aikana. Hän heittää ideointipallon alueelle, myös Loura-kaupunkeihin.

- Alueella on paras tuntemus omasta toimintaympäristöstään ja tarpeistaan.

Hankerahoja hallinnoi Uudenmaan liitto, ja Pohjoisen kasvuvyöhykkeen toimintaa ohjaa johtoryhmä, jossa on kaikkien rahoittajien edustajat.

 Pohjoinen kasvuvyöhyke3

Pohjoiseen kasvuvyöhykkeeseen kuuluu 13 Etelä-Suomen kaupunkia. Suurella alueella haetaan vaikuttavuutta aluekehittämistyöhön.

LOURALLE UUSIA VERKOSTOJA

Anttonen näkee Pohjoisen kasvuvyöhykkeen hyötynä Loura-alueelle yhteistyöverkostojen laajentumisen. Hankkeen tuomia ideoita ja innovaatioita voi soveltaa Loura-kaupungeissa. Loura-toimijoilla on mahdollisuus myös hankerahoitukseen.

Anttosesta logistiikan ja kuljetusjärjestelmien kehittäminen on keskeinen teema Loura-alueella, jossa on paljon alan yrityksiä ja monta satamaa. Tiukkana aikana pienet kehittämisresurssit kannattaa käyttää yhteistyössä muiden kanssa.

- Esimerkiksi satamissa kilpailu kiristyy ja säästöpaineet ovat kovia. Hanke voi tuoda uusia näkökulmia ja toimintamalleja.

- Logistiikka- ja kuljetusalan sähköisten järjestelmien pitäisi olla hyvin laajasti käytettäviä sekä Loura-alueella, Pohjoisella kasvuvyöhykkeellä että koko Suomessa. Niiden yhtenäisyys ja toimivuus tuo tehokkuutta ja säästöjäkin.

Anttosen mukaan tarkoituksena on, että Pohjoisesta kasvuvyöhykkeestä tulee pysyvä yhteistyömalli. Aluekehittämisessä tärkeintä on hänestä se, että yritykset saadaan mukaan toimintaan.

PORI HALUAA OLLA AKTIIVINEN

Pori on yksi Pohjoisen kasvuvyöhykkeen 13 kaupungista. Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen näkee, että kasvukäytävät ja -vyöhykkeet ovat keskeisiä aluerakenteen muutosvoimia 2010-luvulla.

Hän huomauttaa, että Pohjoisessa kasvuvyöhykkeessä on paljon toimijoita, ja alueiden lähtökohdat, odotukset ja tarpeet poikkeavat toisistaan. Hänestä alkuvaiheen suurin haaste sitoutumisen ja sitouttamisen kannalta on se, että löydetään konkreettisia ja kaikkia hyödyttäviä kehittämiskohteita.

- Porin ja varmaan muiden alueiden kannalta olennaista on saada vyöhyketyölle hyvä alku, eli onnistuneita ja toimivia käytännön esimerkkejä yhteistyön voimasta.

Luukkosen mukaan Loura on tuonut arvokasta ja realistista kokemusta vyöhykeyhteistyöstä – erityisesti siitä, mikä toimii ja mikä ei. Hänestä on Porin tulevaisuuden kannalta tärkeää olla aktiivisesti mukana kasvukäytäviin ja -vyöhykkeisiin perustuvassa aluekehitystyössä.

 Aino-Maija Luukkonen

Porin kaupunginjohtajan Aino-Maija Luukkosen mielestä vyöhyketyössä on tärkeää löytää konkreettisia ja kaikkia hyödyttäviä kehittämiskohteita.

 

Teksti: Heidi Pelander, infografiikka: Varsinais-Suomen liitto, kuva: Jouni Koivukoski

Uutisarkisto

2019

Tammikuun uutiset

10.01.19 - Lounais-Suomi valokeilassa maailman suurimmilla ruokamessuilla

2018

Joulukuun uutiset

19.12.18 - VAIKUTTAMISEN AIKA ON NYT
19.12.18 - TOIMARI, TEEKKARI JA YHTEISTYÖN KIRITTÄJÄ
19.12.18 - PYSYVYYTTÄ MERIKLUSTERIYHTEISTYÖHÖN
19.12.18 - TARINOITA POSITIIVISEN RAKENNEMUUTOKSEN TAUSTALTA -JUTTUSARJA, OSA 2: LAPEL...

Toukokuun uutiset

23.05.18 - Stories from behind the positive structural change, part 1: SMALL TALK THAT...
23.05.18 - KEHITTÄMISHANKKEESTA VIERAILUKESKUKSEKSI
23.05.18 - TUNNUSTUKSESTA TUKIEUROIKSI
23.05.18 - TUNTOSARVET OJOSSA RAHOITUSKILPAILUSSA
23.05.18 - Tarinoita positiivisen rakennemuutoksen taustalta -juttusarja, osa 1: Small...

Helmikuun uutiset

09.02.18 - TIEDOTE: PASI PITKÄNEN ON VUODEN 2017 LOURA-YHTEISTYÖOSAAJA

2017

Marraskuun uutiset

09.11.17 - Positiivisia tuulia myös Satakunnassa
09.11.17 - Yhteistyön airut
09.11.17 - Lounaisrannikon vetovoima esiin
09.11.17 - Uutta potkua elintarvikevientiin

Syyskuun uutiset

07.09.17 - Uusi yhteistyömalli vauhdittamaan meri- ja valmistavan teknologiateollisuud...

Elokuun uutiset

24.08.17 - Kasvun mahdollisuus – positiivisen rakennemuutoksen hyödyntäminen Lounais-...

Toukokuun uutiset

11.05.17 - Kirje selvitysmies Esko Aholle

Huhtikuun uutiset

03.04.17 - Vesialan osaajien näytönpaikka
03.04.17 - Tavoitteena pysyvä innovaatioalusta
03.04.17 - Yhteiset tavoitteet kirkkaiksi

Helmikuun uutiset

09.02.17 - Kansainvälisten opiskelijalähettiläiden joukko kasvaa
03.02.17 - Asko Aro-Heinilä on vuoden 2016 Loura-yhteistyöosaaja

2016

Joulukuun uutiset

12.12.16 - Turkuun halutaan lisää tekniikan koulutusta
01.12.16 - Lähettiläät ovat Lounais-Suomen äänitorvi
01.12.16 - Lounaisrannikolla satsataan sijoitusten houkutteluun
01.12.16 - Puolueetonta tietoa aurinkoenergiasta
01.12.16 - Kiertomatkat houkuttelevat matkailijoita Loura-alueelle

Lokakuun uutiset

26.10.16 - Tutkimus: Lounais-Suomen meriklusterin arvo kohta huippuvuoden 2008 tasolla...

Syyskuun uutiset

27.09.16 - Matkailun tulot kasvaneet tasaisesti talouden taantumasta huolimatta

Helmikuun uutiset

05.02.16 - TIEDOTE: Yhteistyöosaajapalkinto lounaissuomalaiselle vesialan yhteistyöver...

2015

Joulukuun uutiset

21.12.15 - RUOTSI ON UNOHDETTU
21.12.15 - LOUNAISRANNIKKO KÄRKIPAIKALLA KAASUTALOUTEEN
21.12.15 - MATKAILIJOITA KIINNOSTAA SAARISTOLAISTEN ARKI

Toukokuun uutiset

22.05.15 - VUODEN YHTEISTYÖOSAAJA
22.05.15 - SUOMEN SAARISTO HOUKUTTELEE SAKSALAISIA
22.05.15 - MERITEOLLISUUDEN OSAAJIA TARVITAAN LISÄÄ
22.05.15 - VESIOSAAMISTA KIINAAN
22.05.15 - HARPPAUS KOHTI AURINKOENERGIAA

Maaliskuun uutiset

26.03.15 - Suomi tarvitsee kilpailukykyisen meriklusterin

Helmikuun uutiset

05.02.15 - 5.2.2015 - Tiedote: Irene Villaselle Yhteistyöosaaja-palkinto

2014

Marraskuun uutiset

20.11.14 - Tour of Brazil ja suomalaisen meriosaamisen viikko Recifessä Brasiliassa 10...

Lokakuun uutiset

31.10.14 - Meriteollisuusviikko Pernambucossa 10.-14. marraskuuta

Syyskuun uutiset

08.09.14 - Verkostoihminen ymmärtää yhteistyön edut
08.09.14 - Suomen Saaristo haluaa maailmankartalle
08.09.14 - Tour of Brazilissa Suomella tähtirooli
08.09.14 - Vesiosaajan aika
08.09.14 - Omanlaista ja monimuotoista yhteistyötä
08.09.14 - FinBraTech avaa ovia Brasilian markkinoille

Elokuun uutiset

06.08.14 - CoastALin kotisivut avattu

Kesäkuun uutiset

11.06.14 - Renewal of co-operation agreement with Brazilian state of Pernambuco

Toukokuun uutiset

08.05.14 - Yhteistyöstä potkua vesiliiketoimintaan

Helmikuun uutiset

05.02.14 - 5.2.2014: Työpaikat ja laatu ratkaisevat lounaisrannikon tulevaisuuden elin...
05.02.14 - 5.2.2014: Yhteistyöosaajapalkinto Jytta Poijärvi-Miikkulaiselle

2013

Elokuun uutiset

20.08.13 - Teollisuuden uusi bisnes löytyy jätteen uusiokäytöstä

Heinäkuun uutiset

01.07.13 - Loura osaksi pohjoista kasvukäytävää