Suomi tarvitsee kilpailukykyisen meriklusterin

26.03.15

Kuusi suomalaista rannikkokaupunkia ja merialan keskeiset toimialaliitot ovat laatineet yhteisen kannanoton suomalaisen meriklusterin tulevaisuuden puolesta. Toimijoiden yhteisenä tavoitteena on suomalaisen meriklusterin kehittäminen entistäkin kilpailukykyisemmäksi.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet Turun, Vaasan, Porin, Kotkan, Rauman ja Uudenkaupungin kaupunginjohtajat sekä johtajat Meriteollisuus ry:stä, Satamaliitosta, Varustamoyhdistyksestä ja Satamaoperaattoreista.

Rannikkokaupungit ja toimialaliitot ehdottavat, että tuleva hallitus laatii meriklusterille kilpailukykystrategian vuosille 2016-2022 ja käynnistää sen mukaiset pitkäjänteiset kehittämisohjelmat rahoitusinstrumentteineen. Vastaavia meriklusterin strategioita on jo tehty useissa Suomen kilpailijamaissa.

Meriklusterin toiminnan kehittämiseksi tulevan hallituksen pitäisi myös sitoutua meriklusteriin sisältyvien ja sitä palvelevien tietoverkkojen, tietoliikennejärjestelmien ja liikenneyhteyksien kehittämiseen.

Oleellisen tärkeää on myös, että voimassaolevat, EU-komission meriliikenteen valtiontuen suuntaviivojen mukaiset tukitoimenpiteet varustamoelinkeinolle ylläpidetään Suomessa.

- Meriliikenteen, logistiikan ja meriteknisen suorituskyvyn ylläpidolla ja kehittämisellä on Suomelle pysyvä strateginen merkitys ja Suomen meriklusterin kilpailukyvyn ylläpito ja vahvistaminen edellyttävät pitkäjänteistä ja johdonmukaista panostamista kehittämiseen, kannanotossa sanotaan.

Meriklusteri työllistää Suomessa yhteensä noin 40 000 henkilöä. Työpaikoista noin puolet on merikuljetusten ja logistiikan ja puolet meriteknisen tuotannollisen ja palveluliiketoiminnan piirissä. Koko meriklusterin vuosittainen liikevaihto Suomessa on noin 14 miljardia euroa.

Meriklusterin tuotannollinen ja palveluliiketoiminta kattaa koko Suomen. Merellisillä elinkeinoilla on erityisen vahva asema Suomen rannikkoalueiden elinkeinorakenteessa.

Meriklusteri myös kasvaa koko ajan niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Kasvualoja ovat erityisesti merellinen matkailu, merellinen bio-, energia- ja ympäristöteknologia, ja merelliset luonnonvarat. Näihin panostetaan myös EU -tasolla panostetaan Blue Growth -strategian puitteissa.

- Meriklusterin johdonmukainen ja pitkäjänteinen kehittäminen vahvistaa Suomen kansainvälistä kilpailukykyä merkittävässä mittakaavassa erityisesti työllisyysvaikutukset huomioiden, kannanoton allekirjoittajat painottavat.

Oleellista meriklusterin kehittämisessä on valtion pitkäjänteisen tuen lisäksi alan toimijoiden välinen tiivis yhteistyö. Kannanotossa korostetaan sitä, kuinka panostuksia on suunnattava erityisesti osaamiseen ja koulutukseen, osaavan työvoiman saatavuuteen, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan sekä toimialan yritysten toimintaedellytysten parantamiseen.

Kannanotto (PDF)

Lisä- ja yhteystiedot:
Puheenjohtaja Juha Heikinheimo, Meriteollisuus ry

Toimitusjohtaja Annaleena Mäkilä, Satamaliitto ry

Toimitusjohtaja Juha Mutru, Satamaoperaattorit ry

Varatoimitusjohtaja Hans Ahlström, Suomen Varustamot ry

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell, Turun kaupunki

Kaupunginjohtaja Tomas Häyry, Vaasan kaupunki

Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen, Porin kaupunki

Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf, Kotkan kaupunki

Kaupunginjohtaja Kari Koski, Rauman kaupunki

Kaupunginjohtaja Atso Vainio, Uudenkaupungin kaupunki

Uutisarkisto

2019

Tammikuun uutiset

10.01.19 - Lounais-Suomi valokeilassa maailman suurimmilla ruokamessuilla

2018

Joulukuun uutiset

19.12.18 - VAIKUTTAMISEN AIKA ON NYT
19.12.18 - TOIMARI, TEEKKARI JA YHTEISTYÖN KIRITTÄJÄ
19.12.18 - PYSYVYYTTÄ MERIKLUSTERIYHTEISTYÖHÖN
19.12.18 - TARINOITA POSITIIVISEN RAKENNEMUUTOKSEN TAUSTALTA -JUTTUSARJA, OSA 2: LAPEL...

Toukokuun uutiset

23.05.18 - Stories from behind the positive structural change, part 1: SMALL TALK THAT...
23.05.18 - KEHITTÄMISHANKKEESTA VIERAILUKESKUKSEKSI
23.05.18 - TUNNUSTUKSESTA TUKIEUROIKSI
23.05.18 - TUNTOSARVET OJOSSA RAHOITUSKILPAILUSSA
23.05.18 - Tarinoita positiivisen rakennemuutoksen taustalta -juttusarja, osa 1: Small...

Helmikuun uutiset

09.02.18 - TIEDOTE: PASI PITKÄNEN ON VUODEN 2017 LOURA-YHTEISTYÖOSAAJA

2017

Marraskuun uutiset

09.11.17 - Positiivisia tuulia myös Satakunnassa
09.11.17 - Yhteistyön airut
09.11.17 - Lounaisrannikon vetovoima esiin
09.11.17 - Uutta potkua elintarvikevientiin

Syyskuun uutiset

07.09.17 - Uusi yhteistyömalli vauhdittamaan meri- ja valmistavan teknologiateollisuud...

Elokuun uutiset

24.08.17 - Kasvun mahdollisuus – positiivisen rakennemuutoksen hyödyntäminen Lounais-...

Toukokuun uutiset

11.05.17 - Kirje selvitysmies Esko Aholle

Huhtikuun uutiset

03.04.17 - Vesialan osaajien näytönpaikka
03.04.17 - Tavoitteena pysyvä innovaatioalusta
03.04.17 - Yhteiset tavoitteet kirkkaiksi

Helmikuun uutiset

09.02.17 - Kansainvälisten opiskelijalähettiläiden joukko kasvaa
03.02.17 - Asko Aro-Heinilä on vuoden 2016 Loura-yhteistyöosaaja

2016

Joulukuun uutiset

12.12.16 - Turkuun halutaan lisää tekniikan koulutusta
01.12.16 - Lähettiläät ovat Lounais-Suomen äänitorvi
01.12.16 - Lounaisrannikolla satsataan sijoitusten houkutteluun
01.12.16 - Puolueetonta tietoa aurinkoenergiasta
01.12.16 - Kiertomatkat houkuttelevat matkailijoita Loura-alueelle

Lokakuun uutiset

26.10.16 - Tutkimus: Lounais-Suomen meriklusterin arvo kohta huippuvuoden 2008 tasolla...

Syyskuun uutiset

27.09.16 - Matkailun tulot kasvaneet tasaisesti talouden taantumasta huolimatta

Helmikuun uutiset

05.02.16 - TIEDOTE: Yhteistyöosaajapalkinto lounaissuomalaiselle vesialan yhteistyöver...

2015

Joulukuun uutiset

21.12.15 - RUOTSI ON UNOHDETTU
21.12.15 - LOUNAISRANNIKKO KÄRKIPAIKALLA KAASUTALOUTEEN
21.12.15 - MATKAILIJOITA KIINNOSTAA SAARISTOLAISTEN ARKI

Toukokuun uutiset

22.05.15 - VUODEN YHTEISTYÖOSAAJA
22.05.15 - SUOMEN SAARISTO HOUKUTTELEE SAKSALAISIA
22.05.15 - MERITEOLLISUUDEN OSAAJIA TARVITAAN LISÄÄ
22.05.15 - VESIOSAAMISTA KIINAAN
22.05.15 - HARPPAUS KOHTI AURINKOENERGIAA

Maaliskuun uutiset

26.03.15 - Suomi tarvitsee kilpailukykyisen meriklusterin

Helmikuun uutiset

05.02.15 - 5.2.2015 - Tiedote: Irene Villaselle Yhteistyöosaaja-palkinto

2014

Marraskuun uutiset

20.11.14 - Tour of Brazil ja suomalaisen meriosaamisen viikko Recifessä Brasiliassa 10...

Lokakuun uutiset

31.10.14 - Meriteollisuusviikko Pernambucossa 10.-14. marraskuuta

Syyskuun uutiset

08.09.14 - Verkostoihminen ymmärtää yhteistyön edut
08.09.14 - Suomen Saaristo haluaa maailmankartalle
08.09.14 - Tour of Brazilissa Suomella tähtirooli
08.09.14 - Vesiosaajan aika
08.09.14 - Omanlaista ja monimuotoista yhteistyötä
08.09.14 - FinBraTech avaa ovia Brasilian markkinoille

Elokuun uutiset

06.08.14 - CoastALin kotisivut avattu

Kesäkuun uutiset

11.06.14 - Renewal of co-operation agreement with Brazilian state of Pernambuco

Toukokuun uutiset

08.05.14 - Yhteistyöstä potkua vesiliiketoimintaan

Helmikuun uutiset

05.02.14 - 5.2.2014: Työpaikat ja laatu ratkaisevat lounaisrannikon tulevaisuuden elin...
05.02.14 - 5.2.2014: Yhteistyöosaajapalkinto Jytta Poijärvi-Miikkulaiselle

2013

Elokuun uutiset

20.08.13 - Teollisuuden uusi bisnes löytyy jätteen uusiokäytöstä

Heinäkuun uutiset

01.07.13 - Loura osaksi pohjoista kasvukäytävää