Ohjausryhmän puheenjohtaja Minna Arve: Loura-yhteistyö on ollut menestystarina

18.12.13

– Lounaisrannikon kaupunkien yhteistyölle on selvästi ollut tilausta, sanoo Loura-yhteistyöalueen ohjausryhmän puheenjohtaja, turkulainen Minna Arve. – Lyhyessä ajassa on saatu niin paljon asioita liikkeelle, ettei se muuten olisi ollut mahdollista.

Turun, Uudenkaupungin, Rauman ja Porin kaupunkien yhteistyön ensimmäisessä vaiheessa asioita pohdittiin kaupunginjohtajien säännöllisten tapaamisten yhteydessä. Toinen vaihe alkoi, kun kaupungit hyväksyivät kolme vuotta sitten Loura-sopimuksen yhteistyön muodoista, tavoitteista ja seurannasta.

– Yhteistyömalli on osoittautunut toimivaksi. Ei ole luotu raskaita päätöksentekomalleja eikä turhaa hallintoa, vaan toiminta perustuu poliittisen johdon sitouttamiseen ja eri alojen asiantuntijoiden suoraan yhteistyöhön. Se on antanut hyvän pohjan, sanoo Arve, joka työskentelee myös Turun kaupunginhallituksen puheenjohtajana.

Mitä keskeistä on sitten saatu aikaiseksi? Tuoreimpana saavutuksena Arve mainitsee Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen yhteistyön tiivistäminen.

Mutta tärkeimmäksi saavutukseksi Arve nostaa kuitenkin esille kokonaisuuden, joka liittyy koko aluetta yhdistävään teemaan, mereen. Meriteollisuuden innovaatioalusta on osa Lounaisrannikko nousuun -ohjelmaa. Siinä on mukana kaikki Suomen tekniset yliopistot, myös Aalto-yliopisto ja sen tulokset hyödyntävät sekä tutkimusta että alueen yrityksiä globaaleilla markkinoilla.

– Loura-yhteistyön keskeisin tavoite on synnyttää koko alueelle hyvinvointia, työpaikkoja ja menestyviä yrityksiä. Merellisiin toimintoihin liittyy paljon mahdollisuuksia, joiden hyödyntäminen edellyttää riittäviä resursseja. Se on mahdollista ainoastaan yhdessä toimimalla, Arve sanoo.

– Paljon on tehtävissä myös matkailuun ja energiahankkeisiin liittyen, esim. resurssitehokkuuden parantamiseen. Mutta ainakin toistaiseksi meriklusteriin liittyvillä toiminnoilla on kaikista suurin merkitys alueellamme.

Suuria mahdollisuuksia sisältyy niin sanottuun Pohjoinen kasvukäytävä -malliin. Siinä Oslon, Tukholman, Turun, Helsingin ja Pietarin kaupunkiseudut muodostavat yhtenäisen, valtioiden rajat ylittävän kehittämis- ja liiketoiminta-alueen. Turku on puheillaan ja toimillaan nostanut mallia aktiivisesti esille, mutta Pohjoinen kasvukäytävä on mahdollisuus koko Lounais-Suomelle.

– Loura-alue kytkeytyy Pohjoiseen kasvukäytävään ennen kaikkea hankkeiden ja sisältöjen kautta. Nämä kaksi alueellista kehittämiskokonaisuutta ovat rinnakkaisia ja toisiaan täydentäviä.

– Esimerkiksi Lourassa rakennettu meriteknologian innovaatioalusta voisi toimia mallina myös Pohjoisen kasvukäytävän alueella.

Loura-yhteistyö on alueellista yhteistyötä. Se ei asetu suoraan vanhoihin rakenteisiin, joissa puhutaan kunnista, maakunnista ja valtiosta. Yhteistyön lähtökohtana on sisällöistä kumpuava toiminnallisuus, joka ei välttämättä aina asetu hallinnollisten rajojen sisälle. Tästä osoituksena Lourassa on mukana kaupunkeja kahdesta maakunnasta, Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta. Se on ollut aivan uutta.

– Loura-yhteistyö on ollut menestystarina, jota on seurattu aktiivisesti muilla alueilla ja myös valtion taholta, Arve kertoo. – Tärkeintä on vahvuuksien hyödyntäminen ja koko alueen menestyminen.

Uutisarkisto

2019

Tammikuun uutiset

10.01.19 - Lounais-Suomi valokeilassa maailman suurimmilla ruokamessuilla

2018

Joulukuun uutiset

19.12.18 - VAIKUTTAMISEN AIKA ON NYT
19.12.18 - TOIMARI, TEEKKARI JA YHTEISTYÖN KIRITTÄJÄ
19.12.18 - PYSYVYYTTÄ MERIKLUSTERIYHTEISTYÖHÖN
19.12.18 - TARINOITA POSITIIVISEN RAKENNEMUUTOKSEN TAUSTALTA -JUTTUSARJA, OSA 2: LAPEL...

Toukokuun uutiset

23.05.18 - Stories from behind the positive structural change, part 1: SMALL TALK THAT...
23.05.18 - KEHITTÄMISHANKKEESTA VIERAILUKESKUKSEKSI
23.05.18 - TUNNUSTUKSESTA TUKIEUROIKSI
23.05.18 - TUNTOSARVET OJOSSA RAHOITUSKILPAILUSSA
23.05.18 - Tarinoita positiivisen rakennemuutoksen taustalta -juttusarja, osa 1: Small...

Helmikuun uutiset

09.02.18 - TIEDOTE: PASI PITKÄNEN ON VUODEN 2017 LOURA-YHTEISTYÖOSAAJA

2017

Marraskuun uutiset

09.11.17 - Positiivisia tuulia myös Satakunnassa
09.11.17 - Yhteistyön airut
09.11.17 - Lounaisrannikon vetovoima esiin
09.11.17 - Uutta potkua elintarvikevientiin

Syyskuun uutiset

07.09.17 - Uusi yhteistyömalli vauhdittamaan meri- ja valmistavan teknologiateollisuud...

Elokuun uutiset

24.08.17 - Kasvun mahdollisuus – positiivisen rakennemuutoksen hyödyntäminen Lounais-...

Toukokuun uutiset

11.05.17 - Kirje selvitysmies Esko Aholle

Huhtikuun uutiset

03.04.17 - Vesialan osaajien näytönpaikka
03.04.17 - Tavoitteena pysyvä innovaatioalusta
03.04.17 - Yhteiset tavoitteet kirkkaiksi

Helmikuun uutiset

09.02.17 - Kansainvälisten opiskelijalähettiläiden joukko kasvaa
03.02.17 - Asko Aro-Heinilä on vuoden 2016 Loura-yhteistyöosaaja

2016

Joulukuun uutiset

12.12.16 - Turkuun halutaan lisää tekniikan koulutusta
01.12.16 - Lähettiläät ovat Lounais-Suomen äänitorvi
01.12.16 - Lounaisrannikolla satsataan sijoitusten houkutteluun
01.12.16 - Puolueetonta tietoa aurinkoenergiasta
01.12.16 - Kiertomatkat houkuttelevat matkailijoita Loura-alueelle

Lokakuun uutiset

26.10.16 - Tutkimus: Lounais-Suomen meriklusterin arvo kohta huippuvuoden 2008 tasolla...

Syyskuun uutiset

27.09.16 - Matkailun tulot kasvaneet tasaisesti talouden taantumasta huolimatta

Helmikuun uutiset

05.02.16 - TIEDOTE: Yhteistyöosaajapalkinto lounaissuomalaiselle vesialan yhteistyöver...

2015

Joulukuun uutiset

21.12.15 - RUOTSI ON UNOHDETTU
21.12.15 - LOUNAISRANNIKKO KÄRKIPAIKALLA KAASUTALOUTEEN
21.12.15 - MATKAILIJOITA KIINNOSTAA SAARISTOLAISTEN ARKI

Toukokuun uutiset

22.05.15 - VUODEN YHTEISTYÖOSAAJA
22.05.15 - SUOMEN SAARISTO HOUKUTTELEE SAKSALAISIA
22.05.15 - MERITEOLLISUUDEN OSAAJIA TARVITAAN LISÄÄ
22.05.15 - VESIOSAAMISTA KIINAAN
22.05.15 - HARPPAUS KOHTI AURINKOENERGIAA

Maaliskuun uutiset

26.03.15 - Suomi tarvitsee kilpailukykyisen meriklusterin

Helmikuun uutiset

05.02.15 - 5.2.2015 - Tiedote: Irene Villaselle Yhteistyöosaaja-palkinto

2014

Marraskuun uutiset

20.11.14 - Tour of Brazil ja suomalaisen meriosaamisen viikko Recifessä Brasiliassa 10...

Lokakuun uutiset

31.10.14 - Meriteollisuusviikko Pernambucossa 10.-14. marraskuuta

Syyskuun uutiset

08.09.14 - Verkostoihminen ymmärtää yhteistyön edut
08.09.14 - Suomen Saaristo haluaa maailmankartalle
08.09.14 - Tour of Brazilissa Suomella tähtirooli
08.09.14 - Vesiosaajan aika
08.09.14 - Omanlaista ja monimuotoista yhteistyötä
08.09.14 - FinBraTech avaa ovia Brasilian markkinoille

Elokuun uutiset

06.08.14 - CoastALin kotisivut avattu

Kesäkuun uutiset

11.06.14 - Renewal of co-operation agreement with Brazilian state of Pernambuco

Toukokuun uutiset

08.05.14 - Yhteistyöstä potkua vesiliiketoimintaan

Helmikuun uutiset

05.02.14 - 5.2.2014: Työpaikat ja laatu ratkaisevat lounaisrannikon tulevaisuuden elin...
05.02.14 - 5.2.2014: Yhteistyöosaajapalkinto Jytta Poijärvi-Miikkulaiselle

2013

Elokuun uutiset

20.08.13 - Teollisuuden uusi bisnes löytyy jätteen uusiokäytöstä

Heinäkuun uutiset

01.07.13 - Loura osaksi pohjoista kasvukäytävää