Loura osaksi pohjoista kasvukäytävää

01.07.13

Juttu oli Turun Seudun Kehittämiskeskuksen sidosryhmälehdessä Kehittävä kesällä 2013

Lounaisrannikolla tapahtuu

LOURA OSAKSI POHJOISTA KASVUKÄYTÄVÄÄ

Lounaisrannikkoyhteistyö, eli tuttavallisemmin kutsuttuna LOURA, on Turun, Porin, Rauman ja Uudenkaupungin tavoitteellista yhteistoimintaa. Yhteistyötä alueella on toki tehty kautta aikojen, mutta viimeiset kolmisen vuotta sitä on tehty erityisen painokkaasti ja on palkattu myös yhteinen asiamies.

LOURA on Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa tehtyjen selvitysten perusteella yksi toimivimmista ja konkreettisimmin oman alueensa kehitysedellytyksiin tarttuneista yhteistyötoiminnoista. Jatkossa lounaisrannikkoyhteistyö nivoutuu myös Pohjoisen kasvukäytävän (Tukholma-Turku-Helsinki-Pietari) kanssa, mikä antaa pontta erityisesti kansainvälistymiselle.

Yhteistyö on tekemistä

Yhteistyön tekemiseksi on tehty selvityksiä, suunnitelmia ja on asetettu eritasoisia tavoitteita. Tavoitteiden saavuttamiselle hyvää pohjaa luo muun muassa Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen yhteistyön tiivistyminen ja Varsinais-Suomen ja Satakunnan yhdistyminen samaksi ohjelma-alueeksi. Tämä helpottaa yhteisen hankerahoituksen hakemista ja saamista.

Kehittämisen kärjet

LOURA –lippulaivoiksi kutsutaan kokonaisuuksia, joihin kehittämistoiminnassa keskitytään, kertoo asiamies Aino Ukkola. Lippulaivojen määrää on vähennetty ensimmäisten käynnistymisvuosien jälkeen.

Lounaisrannikkoyhteistyössä keskitytään meriosaamisen ja energiaosaamisen kehittämiseen ja liiketoiminnan lisäämiseen, matkailun kehittämiseen ja investointien saamiseen alueelle.

Meriosaamiseen liittyen alueella kehitetään innovaatioalustaa, vahvistetaan offshore -toimintaa, lisätään satamayhteistyötä ja edistetään hyvin alkanutta Brasilia-yhteistyötä.

Energiaosaamisesta ja liiketoiminnasta nähdään tulevan lounaisrannikolle tulevaisuudessa merialan kaltainen kantava ala. Energia- ja resurssitehokkuuden kehittämiseksi käynnistetään uusia hankkeita ja yhteistyötä mm. Sitran kanssa.

Invest in –toiminnassa tehdään paitsi yhteistä esitettä ja osallistutaan yhdessä erilaisiin tapahtumiin, niin vastataan myös alueelle yhteisesti osoitettuihin sijoittautumiskyselyihin.

Rohkeutta ja kokeilevuutta

Vaikka Lourassa keskitytään valittuihin teemoihin, niin tärkeää on pystyä ennakoimaan ja tekemään rohkeitakin kokeiluja, korostaa asiamies Ukkola. Hyvä esimerkki uudenlaisesta tekemisestä on teollisuuden ja osaamisen vierailukeskustoiminnan valmistelu. Ajatuksena on, että alueelle perustetaan yksi tai useampi fyysinen vierailukeskus, virtuaalinen ympäristö ja muuta yrityksiä ja osaamista esittelevää materiaalia.

Vierailukeskustoiminnassa tarjotaan ohjelmapaketteja matkailijoille, yritys- ja asiantuntijakävijöille, investoijille jne. Oleellista on saada mielenkiintoisella tavalla esille lounaisrannikon huippuosaamista ja yrityksiä. Mukana olevat yritykset perustavat ns. markkinointirenkaan. Vierailutoiminnassa yhdistyvät investointien houkuttelu lounaisrannikolle ja matkailuyhteistyö.

Uutisarkisto

2019

Tammikuun uutiset

10.01.19 - Lounais-Suomi valokeilassa maailman suurimmilla ruokamessuilla

2018

Joulukuun uutiset

19.12.18 - VAIKUTTAMISEN AIKA ON NYT
19.12.18 - TOIMARI, TEEKKARI JA YHTEISTYÖN KIRITTÄJÄ
19.12.18 - PYSYVYYTTÄ MERIKLUSTERIYHTEISTYÖHÖN
19.12.18 - TARINOITA POSITIIVISEN RAKENNEMUUTOKSEN TAUSTALTA -JUTTUSARJA, OSA 2: LAPEL...

Toukokuun uutiset

23.05.18 - Stories from behind the positive structural change, part 1: SMALL TALK THAT...
23.05.18 - KEHITTÄMISHANKKEESTA VIERAILUKESKUKSEKSI
23.05.18 - TUNNUSTUKSESTA TUKIEUROIKSI
23.05.18 - TUNTOSARVET OJOSSA RAHOITUSKILPAILUSSA
23.05.18 - Tarinoita positiivisen rakennemuutoksen taustalta -juttusarja, osa 1: Small...

Helmikuun uutiset

09.02.18 - TIEDOTE: PASI PITKÄNEN ON VUODEN 2017 LOURA-YHTEISTYÖOSAAJA

2017

Marraskuun uutiset

09.11.17 - Positiivisia tuulia myös Satakunnassa
09.11.17 - Yhteistyön airut
09.11.17 - Lounaisrannikon vetovoima esiin
09.11.17 - Uutta potkua elintarvikevientiin

Syyskuun uutiset

07.09.17 - Uusi yhteistyömalli vauhdittamaan meri- ja valmistavan teknologiateollisuud...

Elokuun uutiset

24.08.17 - Kasvun mahdollisuus – positiivisen rakennemuutoksen hyödyntäminen Lounais-...

Toukokuun uutiset

11.05.17 - Kirje selvitysmies Esko Aholle

Huhtikuun uutiset

03.04.17 - Vesialan osaajien näytönpaikka
03.04.17 - Tavoitteena pysyvä innovaatioalusta
03.04.17 - Yhteiset tavoitteet kirkkaiksi

Helmikuun uutiset

09.02.17 - Kansainvälisten opiskelijalähettiläiden joukko kasvaa
03.02.17 - Asko Aro-Heinilä on vuoden 2016 Loura-yhteistyöosaaja

2016

Joulukuun uutiset

12.12.16 - Turkuun halutaan lisää tekniikan koulutusta
01.12.16 - Lähettiläät ovat Lounais-Suomen äänitorvi
01.12.16 - Lounaisrannikolla satsataan sijoitusten houkutteluun
01.12.16 - Puolueetonta tietoa aurinkoenergiasta
01.12.16 - Kiertomatkat houkuttelevat matkailijoita Loura-alueelle

Lokakuun uutiset

26.10.16 - Tutkimus: Lounais-Suomen meriklusterin arvo kohta huippuvuoden 2008 tasolla...

Syyskuun uutiset

27.09.16 - Matkailun tulot kasvaneet tasaisesti talouden taantumasta huolimatta

Helmikuun uutiset

05.02.16 - TIEDOTE: Yhteistyöosaajapalkinto lounaissuomalaiselle vesialan yhteistyöver...

2015

Joulukuun uutiset

21.12.15 - RUOTSI ON UNOHDETTU
21.12.15 - LOUNAISRANNIKKO KÄRKIPAIKALLA KAASUTALOUTEEN
21.12.15 - MATKAILIJOITA KIINNOSTAA SAARISTOLAISTEN ARKI

Toukokuun uutiset

22.05.15 - VUODEN YHTEISTYÖOSAAJA
22.05.15 - SUOMEN SAARISTO HOUKUTTELEE SAKSALAISIA
22.05.15 - MERITEOLLISUUDEN OSAAJIA TARVITAAN LISÄÄ
22.05.15 - VESIOSAAMISTA KIINAAN
22.05.15 - HARPPAUS KOHTI AURINKOENERGIAA

Maaliskuun uutiset

26.03.15 - Suomi tarvitsee kilpailukykyisen meriklusterin

Helmikuun uutiset

05.02.15 - 5.2.2015 - Tiedote: Irene Villaselle Yhteistyöosaaja-palkinto

2014

Marraskuun uutiset

20.11.14 - Tour of Brazil ja suomalaisen meriosaamisen viikko Recifessä Brasiliassa 10...

Lokakuun uutiset

31.10.14 - Meriteollisuusviikko Pernambucossa 10.-14. marraskuuta

Syyskuun uutiset

08.09.14 - Verkostoihminen ymmärtää yhteistyön edut
08.09.14 - Suomen Saaristo haluaa maailmankartalle
08.09.14 - Tour of Brazilissa Suomella tähtirooli
08.09.14 - Vesiosaajan aika
08.09.14 - Omanlaista ja monimuotoista yhteistyötä
08.09.14 - FinBraTech avaa ovia Brasilian markkinoille

Elokuun uutiset

06.08.14 - CoastALin kotisivut avattu

Kesäkuun uutiset

11.06.14 - Renewal of co-operation agreement with Brazilian state of Pernambuco

Toukokuun uutiset

08.05.14 - Yhteistyöstä potkua vesiliiketoimintaan

Helmikuun uutiset

05.02.14 - 5.2.2014: Työpaikat ja laatu ratkaisevat lounaisrannikon tulevaisuuden elin...
05.02.14 - 5.2.2014: Yhteistyöosaajapalkinto Jytta Poijärvi-Miikkulaiselle

2013

Elokuun uutiset

20.08.13 - Teollisuuden uusi bisnes löytyy jätteen uusiokäytöstä

Heinäkuun uutiset

01.07.13 - Loura osaksi pohjoista kasvukäytävää