Uutiskirje 1/2013: Lounaisrannikkoyhteistyön välitilinpäätös

05.02.13

Lounaisrannikkoyhteistyön välitilinpäätös

Lounaisrannikkoyhteistyötä eli LOURAa on nykymuodossaan tehty kaksi vuotta. Kuluvaa vuosien 2011-2013 aikana toteutettavaa lippulaivakautta edelsi valmistelutyö, joka sai alkunsa kaupunginjohtajien aloitettua säännönmukaiset tapaamiset vuonna 2005. Yhteistyö ja sen sisällöt vahvistettiin loppuvuodesta 2010, jolloin Turun, Uudenkaupungin, Rauman ja Porin kaupunkien valtuustot päättivät sopimuksesta Lounaisrannikkoyhteistyöksi ja hyväksyivät ensimmäisen 2011-2013 lippulaivakauden sisällöt. Nyt on hyvä hetki vetää yhteen tapahtunutta ja samalla tähystää tulevaisuuteen, joka ei viimeaikaisten uutisten valossa ole haasteköyhä.

Lounaisrannikkoyhteistyön vahvuutena on alusta alkaen ollut kristallin kirkas tavoite vahvan strategisen perustan ja konkreettisen yhdessä tekemisen yhdistämisestä. Lounaisrannikon keskuskaupungit eivät halua yhteistyötä, joka näkyy ja kuuluu ainoastaan juhlapuheissa. Yhteistyöllä ei haluta vain osoittaa hyvää tahtoa ja rakentaa verkostoja verkostojen rakentamisen ilosta ja vertaistukitoiminnan ylläpitämiseksi. Lisäarvoa tuottavassa kumppanuudessa strateginen viitekehys on onnistuttava kytkemään taktiseen ja operationaalisen yhteistoimintaan. Tarvitaan hyvää pelisilmää ja konkretiaa. Toisaalta on muistettava, että mikäli konkretia, esimerkiksi hankkeet, ei linkity laajempiin politiikka- ja kehittämistavoitteisiin, viivan alle jää vain epämääräiseksi saostunut sekametelisoppa, josta ison kuvan hahmottaminen on vaikeaa, yleensä mahdotonta.

Vaikka LOURAn myötä kaikesta tarpeettomasta ja jopa haitallisesta kilpailusta lounaisrannikolla ei ole päästy eroon, vuorovaikutus ja yhteistyö eri alojen ihmisten ja yhteisöjen välillä on eittämättä lisääntynyt, ja tuloksia on saatu aikaan.

Lounaisrannikon meriteollisuuden innovaatioalustan toiminta käynnistyi vuoden 2012 alussa. Satamayhteistyön tiivistämisestä keskustellaan nyt säännönmukaisesti satamatoimista vastaavien kaupunginjohtajien ja satamajohtajien työkokouksissa. Energia- ja ympäristöteknologia-alan yhteistyömahdollisuuksien kartoitus tuotti tulokseksi neljä kehittämiskärkeä: resurssitehokkuus, vesiosaaminen, ydinvoima-alan koulutus ja offshore-tuuli. Kaupunkien matkailualan toimijat kokosivat oman yhteistyönsä syksyllä 2012 toimenpideohjelmaksi. Ulkomaisten sijoitusten houkuttelemiseksi koottu invest in -tiimi valmistelee parhaillaan omaa ohjelmaansa yhteistyössä Finpron ja Invest In Finlandin kanssa. Myös pitkään paikallaan polkenut Turun ja Satakunnan ammattikorkeakoulujen välinen yhteistyö on vihdoin nytkähtänyt eteenpäin. Brasilialaisen Pernambucon osavaltion kanssa tehtävä yhteistyö on niin ikään oiva osoitus kaupunkien tahtotilasta tavoitella isompia voittoja yhteistyön kautta.

On toki myönnettävä sekin, että aivan kaikessa ei ole onnistuttu. Tavoitteista toimenpiteisiin siirtyminen on osassa LOURAn lippulaivoja kaatunut tahdon, konkretian tai näiden molempien puutteeseen. Esimerkki selkeästä epäonnistumisesta on toteuttamatta jäänyt Lounaisrannikon kasvurahasto.

Yhdessä tekemiseltä odotetaan oikeutetusti aina yksin tekemistä enemmän. Yhdessä tekeminen vaatii kuitenkin vielä paljon opettelua. Verkosto-osaaminen ei kaikesta aiheen ympärillä käytävästä keskustelusta huolimatta ole vielä kovinkaan monen meistä ydinvahvuuksia.

Tulevaisuudessa pärjäävät joka tapauksessa ne, joilla on yhteistyöhalua ja -kykyä. Tätä väittämä pätee niin organisaatioihin kuin yksilöihin mittakaavasta ja asiayhteydestä riippumatta. Lounaisrannikkoyhteistyö on yksi väylä, jonka kautta eri toimijat halutessaan pääsevät osaksi omaa osaamista täydentäviä verkostoja. Tervetuloa mukaan!

Pipa Heinonen
Lounaisrannikkoyhteistyön asiamies

Uutisarkisto

2019

Tammikuun uutiset

10.01.19 - Lounais-Suomi valokeilassa maailman suurimmilla ruokamessuilla

2018

Joulukuun uutiset

19.12.18 - VAIKUTTAMISEN AIKA ON NYT
19.12.18 - TOIMARI, TEEKKARI JA YHTEISTYÖN KIRITTÄJÄ
19.12.18 - PYSYVYYTTÄ MERIKLUSTERIYHTEISTYÖHÖN
19.12.18 - TARINOITA POSITIIVISEN RAKENNEMUUTOKSEN TAUSTALTA -JUTTUSARJA, OSA 2: LAPEL...

Toukokuun uutiset

23.05.18 - Stories from behind the positive structural change, part 1: SMALL TALK THAT...
23.05.18 - KEHITTÄMISHANKKEESTA VIERAILUKESKUKSEKSI
23.05.18 - TUNNUSTUKSESTA TUKIEUROIKSI
23.05.18 - TUNTOSARVET OJOSSA RAHOITUSKILPAILUSSA
23.05.18 - Tarinoita positiivisen rakennemuutoksen taustalta -juttusarja, osa 1: Small...

Helmikuun uutiset

09.02.18 - TIEDOTE: PASI PITKÄNEN ON VUODEN 2017 LOURA-YHTEISTYÖOSAAJA

2017

Marraskuun uutiset

09.11.17 - Positiivisia tuulia myös Satakunnassa
09.11.17 - Yhteistyön airut
09.11.17 - Lounaisrannikon vetovoima esiin
09.11.17 - Uutta potkua elintarvikevientiin

Syyskuun uutiset

07.09.17 - Uusi yhteistyömalli vauhdittamaan meri- ja valmistavan teknologiateollisuud...

Elokuun uutiset

24.08.17 - Kasvun mahdollisuus – positiivisen rakennemuutoksen hyödyntäminen Lounais-...

Toukokuun uutiset

11.05.17 - Kirje selvitysmies Esko Aholle

Huhtikuun uutiset

03.04.17 - Vesialan osaajien näytönpaikka
03.04.17 - Tavoitteena pysyvä innovaatioalusta
03.04.17 - Yhteiset tavoitteet kirkkaiksi

Helmikuun uutiset

09.02.17 - Kansainvälisten opiskelijalähettiläiden joukko kasvaa
03.02.17 - Asko Aro-Heinilä on vuoden 2016 Loura-yhteistyöosaaja

2016

Joulukuun uutiset

12.12.16 - Turkuun halutaan lisää tekniikan koulutusta
01.12.16 - Lähettiläät ovat Lounais-Suomen äänitorvi
01.12.16 - Lounaisrannikolla satsataan sijoitusten houkutteluun
01.12.16 - Puolueetonta tietoa aurinkoenergiasta
01.12.16 - Kiertomatkat houkuttelevat matkailijoita Loura-alueelle

Lokakuun uutiset

26.10.16 - Tutkimus: Lounais-Suomen meriklusterin arvo kohta huippuvuoden 2008 tasolla...

Syyskuun uutiset

27.09.16 - Matkailun tulot kasvaneet tasaisesti talouden taantumasta huolimatta

Helmikuun uutiset

05.02.16 - TIEDOTE: Yhteistyöosaajapalkinto lounaissuomalaiselle vesialan yhteistyöver...

2015

Joulukuun uutiset

21.12.15 - RUOTSI ON UNOHDETTU
21.12.15 - LOUNAISRANNIKKO KÄRKIPAIKALLA KAASUTALOUTEEN
21.12.15 - MATKAILIJOITA KIINNOSTAA SAARISTOLAISTEN ARKI

Toukokuun uutiset

22.05.15 - VUODEN YHTEISTYÖOSAAJA
22.05.15 - SUOMEN SAARISTO HOUKUTTELEE SAKSALAISIA
22.05.15 - MERITEOLLISUUDEN OSAAJIA TARVITAAN LISÄÄ
22.05.15 - VESIOSAAMISTA KIINAAN
22.05.15 - HARPPAUS KOHTI AURINKOENERGIAA

Maaliskuun uutiset

26.03.15 - Suomi tarvitsee kilpailukykyisen meriklusterin

Helmikuun uutiset

05.02.15 - 5.2.2015 - Tiedote: Irene Villaselle Yhteistyöosaaja-palkinto

2014

Marraskuun uutiset

20.11.14 - Tour of Brazil ja suomalaisen meriosaamisen viikko Recifessä Brasiliassa 10...

Lokakuun uutiset

31.10.14 - Meriteollisuusviikko Pernambucossa 10.-14. marraskuuta

Syyskuun uutiset

08.09.14 - Verkostoihminen ymmärtää yhteistyön edut
08.09.14 - Suomen Saaristo haluaa maailmankartalle
08.09.14 - Tour of Brazilissa Suomella tähtirooli
08.09.14 - Vesiosaajan aika
08.09.14 - Omanlaista ja monimuotoista yhteistyötä
08.09.14 - FinBraTech avaa ovia Brasilian markkinoille

Elokuun uutiset

06.08.14 - CoastALin kotisivut avattu

Kesäkuun uutiset

11.06.14 - Renewal of co-operation agreement with Brazilian state of Pernambuco

Toukokuun uutiset

08.05.14 - Yhteistyöstä potkua vesiliiketoimintaan

Helmikuun uutiset

05.02.14 - 5.2.2014: Työpaikat ja laatu ratkaisevat lounaisrannikon tulevaisuuden elin...
05.02.14 - 5.2.2014: Yhteistyöosaajapalkinto Jytta Poijärvi-Miikkulaiselle

2013

Elokuun uutiset

20.08.13 - Teollisuuden uusi bisnes löytyy jätteen uusiokäytöstä

Heinäkuun uutiset

01.07.13 - Loura osaksi pohjoista kasvukäytävää