Uutiskirje 1/2013: Kehittämisvyöhykkeillä suuri merkitys alueiden kehittämisessä

05.02.13

Loura toimii esimerkkinä

Kaupunkiseuduilla on suuri merkitys koko maan taloudessa. Neljän suurimman kaupunkiseudun tuotanto vastaa noin puolta koko maan bruttokansantuotteesta. 12 kaupunkiseutua tuottaa kaksi kolmasosaa maan bruttokansantuotteesta. Kaupunkien merkitys kasvun luomisessa on tunnustettu muun muassa hallitusohjelmassa ja valmisteilla on uusia työkaluja kaupunkipolitiikan käyttöön.

Kaupunkien merkityksen kasvaessa myös kaupunkien keskinäinen yhteistyö tulee aikaisempaa tärkeämmäksi. Kaupunkien verkostot, esimerkiksi kehittämisvyöhykkeet, ovat tärkeitä aluekehittämisen välineitä. Lounaisrannikon keskuskaupunkien LOURA-yhteistyö on hyvä esimerkki toiminnasta, jossa kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa.

Myös työ- ja elinkeinoministeriössä arvioidaan, että kehittämisvyöhykkeiden merkitys on kasvussa.

– On nähty, etteivät kaupunkiseudut välttämättä pärjää yksinään vaan tarvitaan yhteistyötä. Näin koko alueen painoarvo kasvaa, sanoo erityisasiantuntija Olli T. Alho TEM:n alueosastolta.

Kehittämisvyöhykkeiden merkitystä nostavat monet ajankohtaiset tekijät. Taustalla vaikuttavat muun muassa kuntaliitokset ja maakuntien mahdollinen suureneminen pitkällä aikavälillä. Myös maakuntien rajat ylittävälle yhteistyölle on koko ajan suurempi tarve.

Kehittämisvyöhykkeiden taustalla on useimmiten jonkinlainen liikkumiseen liittyvä tekijä, tie tai rata. Myös LOURAssa liikenteen kehittämisellä on ollut suuri merkitys, mutta kyse on paljon laaja-alaisemmasta yhteistyöstä. Mukana on myös kaupunkien uudistumiseen ja kilpailukykyyn, matkailuun ja ympäristöön liittyviä tavoitteita.

– Kaupunkipolitiikka on laaja-alaista ja poikkihallinnollista. Myös kaupunkiseutujen välisessä yhteistyössä on asioita lähestyttävä laajasti, sanoo Alho.

– LOURA edustaa TEM:n näkökulmasta juuri sellaista yhteistyötä, mitä halutaan tukea.

Valtion harjoittamassa kaupunkipolitiikassa ollaan siirtymässä uuteen aikaan. Kaupunkiseuduilla valmistellaan valtion kanssa solmittavia kasvusopimuksia, joilla kaupunkeja kannustetaan pitkäjänteiseen kehittämistyöhön ja strategisiin valintoihin. Tavoitteena on parempi kansallinen työnjako eri vahvuusalueiden kehittämisessä.

Osaamiskeskusohjelma päättyy vuoden lopussa ja parhaillaan on käynnissä haku Innovatiiviset kaupungit (INKA) -ohjelmaan. Sen yhtenä tavoitteena on kytkeä paikalliset kehitysympäristöt aikaisempaa tiiviimmin kansalliseen innovaatiopolitiikkaan.

Uudistukset eivät vähennä kehittämisvyöhykkeiden merkitystä. Pikemminkin päinvastoin, sillä kaupunkien tekemä yhteistyö tulee samalla tärkeämmäksi.

Kehittämisvyöhykkeiden valtakunnallinen teemaseminaari järjestetään Turussa torstaina 7.3.2013 klo 12–16. Lisätietoja tilaisuudesta antaa Katariina Hilke (katariina.hilke(at)turku.fi, 040 762 0248).

Uutisarkisto

2019

Tammikuun uutiset

10.01.19 - Lounais-Suomi valokeilassa maailman suurimmilla ruokamessuilla

2018

Joulukuun uutiset

19.12.18 - VAIKUTTAMISEN AIKA ON NYT
19.12.18 - TOIMARI, TEEKKARI JA YHTEISTYÖN KIRITTÄJÄ
19.12.18 - PYSYVYYTTÄ MERIKLUSTERIYHTEISTYÖHÖN
19.12.18 - TARINOITA POSITIIVISEN RAKENNEMUUTOKSEN TAUSTALTA -JUTTUSARJA, OSA 2: LAPEL...

Toukokuun uutiset

23.05.18 - Stories from behind the positive structural change, part 1: SMALL TALK THAT...
23.05.18 - KEHITTÄMISHANKKEESTA VIERAILUKESKUKSEKSI
23.05.18 - TUNNUSTUKSESTA TUKIEUROIKSI
23.05.18 - TUNTOSARVET OJOSSA RAHOITUSKILPAILUSSA
23.05.18 - Tarinoita positiivisen rakennemuutoksen taustalta -juttusarja, osa 1: Small...

Helmikuun uutiset

09.02.18 - TIEDOTE: PASI PITKÄNEN ON VUODEN 2017 LOURA-YHTEISTYÖOSAAJA

2017

Marraskuun uutiset

09.11.17 - Positiivisia tuulia myös Satakunnassa
09.11.17 - Yhteistyön airut
09.11.17 - Lounaisrannikon vetovoima esiin
09.11.17 - Uutta potkua elintarvikevientiin

Syyskuun uutiset

07.09.17 - Uusi yhteistyömalli vauhdittamaan meri- ja valmistavan teknologiateollisuud...

Elokuun uutiset

24.08.17 - Kasvun mahdollisuus – positiivisen rakennemuutoksen hyödyntäminen Lounais-...

Toukokuun uutiset

11.05.17 - Kirje selvitysmies Esko Aholle

Huhtikuun uutiset

03.04.17 - Vesialan osaajien näytönpaikka
03.04.17 - Tavoitteena pysyvä innovaatioalusta
03.04.17 - Yhteiset tavoitteet kirkkaiksi

Helmikuun uutiset

09.02.17 - Kansainvälisten opiskelijalähettiläiden joukko kasvaa
03.02.17 - Asko Aro-Heinilä on vuoden 2016 Loura-yhteistyöosaaja

2016

Joulukuun uutiset

12.12.16 - Turkuun halutaan lisää tekniikan koulutusta
01.12.16 - Lähettiläät ovat Lounais-Suomen äänitorvi
01.12.16 - Lounaisrannikolla satsataan sijoitusten houkutteluun
01.12.16 - Puolueetonta tietoa aurinkoenergiasta
01.12.16 - Kiertomatkat houkuttelevat matkailijoita Loura-alueelle

Lokakuun uutiset

26.10.16 - Tutkimus: Lounais-Suomen meriklusterin arvo kohta huippuvuoden 2008 tasolla...

Syyskuun uutiset

27.09.16 - Matkailun tulot kasvaneet tasaisesti talouden taantumasta huolimatta

Helmikuun uutiset

05.02.16 - TIEDOTE: Yhteistyöosaajapalkinto lounaissuomalaiselle vesialan yhteistyöver...

2015

Joulukuun uutiset

21.12.15 - RUOTSI ON UNOHDETTU
21.12.15 - LOUNAISRANNIKKO KÄRKIPAIKALLA KAASUTALOUTEEN
21.12.15 - MATKAILIJOITA KIINNOSTAA SAARISTOLAISTEN ARKI

Toukokuun uutiset

22.05.15 - VUODEN YHTEISTYÖOSAAJA
22.05.15 - SUOMEN SAARISTO HOUKUTTELEE SAKSALAISIA
22.05.15 - MERITEOLLISUUDEN OSAAJIA TARVITAAN LISÄÄ
22.05.15 - VESIOSAAMISTA KIINAAN
22.05.15 - HARPPAUS KOHTI AURINKOENERGIAA

Maaliskuun uutiset

26.03.15 - Suomi tarvitsee kilpailukykyisen meriklusterin

Helmikuun uutiset

05.02.15 - 5.2.2015 - Tiedote: Irene Villaselle Yhteistyöosaaja-palkinto

2014

Marraskuun uutiset

20.11.14 - Tour of Brazil ja suomalaisen meriosaamisen viikko Recifessä Brasiliassa 10...

Lokakuun uutiset

31.10.14 - Meriteollisuusviikko Pernambucossa 10.-14. marraskuuta

Syyskuun uutiset

08.09.14 - Verkostoihminen ymmärtää yhteistyön edut
08.09.14 - Suomen Saaristo haluaa maailmankartalle
08.09.14 - Tour of Brazilissa Suomella tähtirooli
08.09.14 - Vesiosaajan aika
08.09.14 - Omanlaista ja monimuotoista yhteistyötä
08.09.14 - FinBraTech avaa ovia Brasilian markkinoille

Elokuun uutiset

06.08.14 - CoastALin kotisivut avattu

Kesäkuun uutiset

11.06.14 - Renewal of co-operation agreement with Brazilian state of Pernambuco

Toukokuun uutiset

08.05.14 - Yhteistyöstä potkua vesiliiketoimintaan

Helmikuun uutiset

05.02.14 - 5.2.2014: Työpaikat ja laatu ratkaisevat lounaisrannikon tulevaisuuden elin...
05.02.14 - 5.2.2014: Yhteistyöosaajapalkinto Jytta Poijärvi-Miikkulaiselle

2013

Elokuun uutiset

20.08.13 - Teollisuuden uusi bisnes löytyy jätteen uusiokäytöstä

Heinäkuun uutiset

01.07.13 - Loura osaksi pohjoista kasvukäytävää