Uutiskirje 1/2013: Energia- ja ympäristöalalla paljon mahdollisuuksia lounaisrannikolla

05.02.13

Off shore -tuulivoima on yksi LOURAn neljästä kärjestä

Energia- ja ympäristöalalla paljon mahdollisuuksia lounaisrannikolla

Energia- ja ympäristöala on nimetty yhdeksi lounaisrannikkoyhteistyön (LOURA) lippulaivaksi. Viime vuoden lopulla valmistuneen selvityksen mukaan alaan liittyy paljon käyttämättömiä kasvumahdollisuuksia.

Porilaisen Prizztech Oy:n tekemässä selvityksessä käytiin läpi kymmenen potentiaalista toimintakokonaisuutta, joihin alueelta löytyy jo valmista osaamista ja toimijoita. Näistä valittiin neljä kärkeä, joille on ehdotettu myös selkeät vastuulliset vetäjätahot. Kärjet ovat bioenergiaan ja kierrätykseen liittyvä resurssien tehokas hyödyntäminen, vesialan innovatiiviset ratkaisut, ydinvoima-alan tutkinto- ja täydennyskoulutus sekä off shore -tuulivoiman rakentaminen.

Bioenergian hyödyntäminen ja kierrätyksen tehostaminen ovat viime vuosina nousseet voimakkaasti esille maailmanlaajuisesti. Lounaisrannikolla on hyvä valmius lisätä alaan liittyvää liiketoimintaa, koska alueella on useita toimijoita ja laajaa kiinnostusta. Kokonaisuutta työstetään eteenpäin Turun ammattikorkeakoulun johdolla.

– Porin ja Turun alueella on isot kierrätykseen liittyvät jätteenkäsittelyalueet, Vakka-Suomessa on yrityksiä, joissa on panostettu suljettuun kiertoon ja biokaasun käyttämiseen ja Raumalla on jätteenkäsittelyyn liittyvää teollisuutta, luettelee esimerkkejä selvitystä ohjannut kehityspäällikkö Jarkko Vuorela Satakunnan osaamiskeskuksen energiateknologian yksiköstä.

Suomalaisille vesi on tuttu elementti, mutta selvitys osoittaa, että siihen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää selvästi aikaisempaa enemmän. Myös Euroopan Unionin toimesta on käynnistymässä lähivuosina useita ohjelmia, jotka liittyvät vesitalouteen. Välittömät toimenpiteet LOURA-alueelle voisivat olla kahdenlaisia, kertoo Jarkko Vuorela:

– Alan yritykset tarvitsevat referenssejä, joita kaupungit ja niiden vesiyhtiöt voivat tilata. Toisaalta alueella on runsaasti mahdollisuuksia tutkimukselliseen yhteistyöhön esimerkiksi Raumalla toimivan vesi-instituutin, Pyhäjärvi-instituutin ja yliopistojen kesken.

LOURA-alueelle on keskittynyt valtakunnallisesti merkittävä osa suomalaisesta ydinvoimatuotannosta ja -osaamisesta Eurajoen ydinvoimaloiden ansioista. Ensimmäisten voimaloiden valmistumisesta alkaa olla jo kuitenkin niin pitkä aika, että ala on yllättävän ongelman edessä lähivuosina: ydinvoimaan liittyvistä osaajista alkaa olla puute. Tähän saumaan iskee LOURA-alueen kolmas kärki.

– Tarvitaan osaavia insinöörejä, joita voitaisiin kouluttaa esimerkiksi Satakunnan ammattikorkeakoulussa. Ydinvoimaloiden huoltotehtäviin liittyy liiketoimintamahdollisuuksia koko Itämeren alueella, sanoo Vuorela.

Neljäs ehdotettu kärkiala on off shore -rakentaminen ja erityisesti merialueiden tuulivoimalarakentaminen. Off shore -alasta tulee ensimmäisenä mieleen Porissa rakennetut öljynporaustornit, mutta selvityksen mukaan alaan liittyvää toimintaa on runsaasti koko lounaisrannikon alueella.

– Merirakentaminen painottuu kansallisesti tänne. Itämeren alueella on useita suunnitelmia rakentaa merelle tuulipuistoja, ja niihin liittyy isoja mahdollisuuksia.

Yksiköiden rakentaminen on kuitenkin hyvin kallista, joten yritykset tarvitsevat tässäkin referenssejä päästäkseen maailman markkinoille. Työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteilla oleva investointituki ensimmäiselle laajalle merituulipuistolle tulee olemaan hyvin tärkeä alan kehityksen kannalta.

Energia- ja ympäristötoimintaan liittyvien kärkialojen konkretisointi alkaa sen jälkeen, kun selvitys on käsitelty LOURA-kaupunkien päätöksentekoelimissä. Asioiden etenemistä edistää se, että liikkeelle ei tarvitse lähteä tyhjästä, sanoo kehittämispäällikkö Jarkko Vuorela:

– Kaikilla kärkialoilla on aktiivisia suunnitelmia jo valmiina.

Uutisarkisto

2019

Tammikuun uutiset

10.01.19 - Lounais-Suomi valokeilassa maailman suurimmilla ruokamessuilla

2018

Joulukuun uutiset

19.12.18 - VAIKUTTAMISEN AIKA ON NYT
19.12.18 - TOIMARI, TEEKKARI JA YHTEISTYÖN KIRITTÄJÄ
19.12.18 - PYSYVYYTTÄ MERIKLUSTERIYHTEISTYÖHÖN
19.12.18 - TARINOITA POSITIIVISEN RAKENNEMUUTOKSEN TAUSTALTA -JUTTUSARJA, OSA 2: LAPEL...

Toukokuun uutiset

23.05.18 - Stories from behind the positive structural change, part 1: SMALL TALK THAT...
23.05.18 - KEHITTÄMISHANKKEESTA VIERAILUKESKUKSEKSI
23.05.18 - TUNNUSTUKSESTA TUKIEUROIKSI
23.05.18 - TUNTOSARVET OJOSSA RAHOITUSKILPAILUSSA
23.05.18 - Tarinoita positiivisen rakennemuutoksen taustalta -juttusarja, osa 1: Small...

Helmikuun uutiset

09.02.18 - TIEDOTE: PASI PITKÄNEN ON VUODEN 2017 LOURA-YHTEISTYÖOSAAJA

2017

Marraskuun uutiset

09.11.17 - Positiivisia tuulia myös Satakunnassa
09.11.17 - Yhteistyön airut
09.11.17 - Lounaisrannikon vetovoima esiin
09.11.17 - Uutta potkua elintarvikevientiin

Syyskuun uutiset

07.09.17 - Uusi yhteistyömalli vauhdittamaan meri- ja valmistavan teknologiateollisuud...

Elokuun uutiset

24.08.17 - Kasvun mahdollisuus – positiivisen rakennemuutoksen hyödyntäminen Lounais-...

Toukokuun uutiset

11.05.17 - Kirje selvitysmies Esko Aholle

Huhtikuun uutiset

03.04.17 - Vesialan osaajien näytönpaikka
03.04.17 - Tavoitteena pysyvä innovaatioalusta
03.04.17 - Yhteiset tavoitteet kirkkaiksi

Helmikuun uutiset

09.02.17 - Kansainvälisten opiskelijalähettiläiden joukko kasvaa
03.02.17 - Asko Aro-Heinilä on vuoden 2016 Loura-yhteistyöosaaja

2016

Joulukuun uutiset

12.12.16 - Turkuun halutaan lisää tekniikan koulutusta
01.12.16 - Lähettiläät ovat Lounais-Suomen äänitorvi
01.12.16 - Lounaisrannikolla satsataan sijoitusten houkutteluun
01.12.16 - Puolueetonta tietoa aurinkoenergiasta
01.12.16 - Kiertomatkat houkuttelevat matkailijoita Loura-alueelle

Lokakuun uutiset

26.10.16 - Tutkimus: Lounais-Suomen meriklusterin arvo kohta huippuvuoden 2008 tasolla...

Syyskuun uutiset

27.09.16 - Matkailun tulot kasvaneet tasaisesti talouden taantumasta huolimatta

Helmikuun uutiset

05.02.16 - TIEDOTE: Yhteistyöosaajapalkinto lounaissuomalaiselle vesialan yhteistyöver...

2015

Joulukuun uutiset

21.12.15 - RUOTSI ON UNOHDETTU
21.12.15 - LOUNAISRANNIKKO KÄRKIPAIKALLA KAASUTALOUTEEN
21.12.15 - MATKAILIJOITA KIINNOSTAA SAARISTOLAISTEN ARKI

Toukokuun uutiset

22.05.15 - VUODEN YHTEISTYÖOSAAJA
22.05.15 - SUOMEN SAARISTO HOUKUTTELEE SAKSALAISIA
22.05.15 - MERITEOLLISUUDEN OSAAJIA TARVITAAN LISÄÄ
22.05.15 - VESIOSAAMISTA KIINAAN
22.05.15 - HARPPAUS KOHTI AURINKOENERGIAA

Maaliskuun uutiset

26.03.15 - Suomi tarvitsee kilpailukykyisen meriklusterin

Helmikuun uutiset

05.02.15 - 5.2.2015 - Tiedote: Irene Villaselle Yhteistyöosaaja-palkinto

2014

Marraskuun uutiset

20.11.14 - Tour of Brazil ja suomalaisen meriosaamisen viikko Recifessä Brasiliassa 10...

Lokakuun uutiset

31.10.14 - Meriteollisuusviikko Pernambucossa 10.-14. marraskuuta

Syyskuun uutiset

08.09.14 - Verkostoihminen ymmärtää yhteistyön edut
08.09.14 - Suomen Saaristo haluaa maailmankartalle
08.09.14 - Tour of Brazilissa Suomella tähtirooli
08.09.14 - Vesiosaajan aika
08.09.14 - Omanlaista ja monimuotoista yhteistyötä
08.09.14 - FinBraTech avaa ovia Brasilian markkinoille

Elokuun uutiset

06.08.14 - CoastALin kotisivut avattu

Kesäkuun uutiset

11.06.14 - Renewal of co-operation agreement with Brazilian state of Pernambuco

Toukokuun uutiset

08.05.14 - Yhteistyöstä potkua vesiliiketoimintaan

Helmikuun uutiset

05.02.14 - 5.2.2014: Työpaikat ja laatu ratkaisevat lounaisrannikon tulevaisuuden elin...
05.02.14 - 5.2.2014: Yhteistyöosaajapalkinto Jytta Poijärvi-Miikkulaiselle

2013

Elokuun uutiset

20.08.13 - Teollisuuden uusi bisnes löytyy jätteen uusiokäytöstä

Heinäkuun uutiset

01.07.13 - Loura osaksi pohjoista kasvukäytävää